Pro letošní rok naplánovali společně vlastníci inženýrských sítí a město Liberec řadu oprav a stavebních úprav komunikací a chodníků. To se neobejde bez nezbytných dopravních omezení. „Práce se v letošním roce provádějí celkem v šesti lokalitách. Mezi akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří opravy v ulicích Oldřichova, Americká, Svojsíkova, Nová, Erbenova a v lokalitě ulic Ondříčkova, Heydukova, Hálkova,“ informoval liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Na základě těchto požadavků město připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich objízdných tras s cílem co nejvíce eliminovat dopad na městskou dopravu. Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace.

„Každoroční opravy komunikací a inženýrských sítí jsou potřebné, nicméně bohužel s sebou přinášejí nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto práce provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit,“ zdůraznila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová s tím, že to není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné. „Zdvořile žádám liberecké řidiče a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší časovou náročnost a větší přípravu před jízdou, nicméně věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic ve městě,“ doplnil Zámečník.

Obnova terminálu MHD v Liberci.
Pokračuje obnova terminálu MHD v Liberci, zastávky jsou dočasně přesunuté

Jednou z největších dopravně-stavebních akcí, která by měla začít letos v létě, je rekonstrukce Sokolské ulice, která protíná centrum krajské metropole. Budou se na ní společně podílet statutární město Liberec a Liberecký kraj. „Díky smlouvě si můžeme stanovit podmínky společného postupu při zadání veřejných zakázek, jejichž cílem je vybrat zhotovitele stavebních prací, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci této stavební akce. Smlouva dále upravuje podmínky spolupráce jednotlivých stran v průběhu výstavby,“ sdělil statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták,

Zatím půjde o první etapu rekonstrukce, která se týká 366 metrů dlouhého úseku mezi křižovatkami se Zhořeleckou a Pastýřskou ulicí. Kromě samotné nové vozovky přinese i pruhy pro cyklisty, autobusové zastávky a prostory pro chodce. Součástí stavby je také odvodnění komunikace, veřejné osvětlení a výsadba zeleně.

„Součástí komplexní rekonstrukce Sokolské bude i 370 metrů dlouhý a 18 až 22 metrů široký úsek od Malého divadla po Krajskou knihovnu Liberec, kde ulice dostane zcela novou podobu významné městské třídy s novou výsadbou zeleně. Vznikne tam malý přestupní terminál příměstské dopravy a MHD, nové cyklopruhy, ale i místa pro parkování,“ popsal plánované změny náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Studenti oboru zdravotnického záchranářství zavítali k libereckým hasičům.
FOTO: Na stáži u libereckých hasičů. Studenti si vyzkoušeli vyprošťování

Výrazně se tak zvýší bezpečnost účastníků provozu a pobytová kvalita celé ulice. „Je to poprvé, kdy v našem městě uplatníme prvky modrozelené infrastruktury, kdy zadržujeme dešťovou vodu nejen z ulic, ale i ze střech domů. Díky tomu by se nám mělo dařit zachytit více jak 30 % vody a zadržovat ji systémem prokořenitelných pásů jako zálivku pro nové stromy a zeleň,“ osvětlil.

Stavební práce pak budou dál pokračovat přes Šaldovo náměstí až po Jabloneckou ulici. Jednou z podmínek výstavby plánovaného Centra urgentní medicíny v areálu krajské nemocnice na Husově třídě byla totiž výstavba kvalitní silnice, po které by návštěvníci plynule přijížděli do areálu nemocnice. „Financování rekonstrukce v tomto případě není úplně jednoduché. Po dvacetiletém jednání jsme silnici převzali od Ředitelství silnic a dálnic. Nyní chceme všechny úseky ve spolupráci se statutárním městem Liberec postupně rekonstruovat,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Plán oprav libereckých silnic v roce 2023

Sdružené investice (vlastníci inženýrských sítí společně s městem Liberec)

Oldřichova ulice (úsek od ulice Hraniční po parkoviště u obchodu Billa)
- rekonstrukce plynovodu
- statutární město Liberec (SML) provizorní zabalení společně v koordinaci s plynaři 07/2023
- koordinace s firmou Telspo

Termín realizace:
1. etapa: 17.4. - 1.5.2023 první polovina parkoviště Billa
2. etapa: 2.5. - 14.5.2023 druhá polovina parkoviště Billa
3. etapa: 15.5. - 5.6.2023 od čp. 183/10 ke křižovatce Slavíčkova
4. etapa: 6.6. - 3.7.2023 od Slavíčkovy ulice k čp. 818-814
5. etapa: červenec 2023 oprava povrchů komunikací

České dráhy podepsaly v úterý 11. dubna s Libereckým krajem smlouvu na zajištění obslužnosti Jizerskohorské železnice.
Podepsáno. České dráhy budou i nadále obsluhovat Jizerskohorskou železnici

Americká ulice (úsek od ulice Čerchovská po ulici Domažlická)- oprava plynovodu do 30. 8. 2023 s provizorním povrchem komunikace- SML opravou povrchů komunikace, chodníků a veřejné osvětlení (VO) rok 2024- koordinace s uzavírkou ulice Švermova od 1. 7. 2023 do 10. 7. 2023

Termín realizace:
Plynovod od 04/2023  do 30. 8. 2023 s provizorním povrchem

Svojsíkova ulice (od kruhového objezdu po ulici Jiskrova)
- oprava vodovodu v ulici Svojsíkova
- v roce 2023 proběhne oprava vodovodu a kanalizace v ulici Svojsíkova
- oprava plynovodu a následná kompletní oprava povrchů komunikace, chodníků a VO proběhnou v roce 2024
- možné zahájení oprav plynovodu již v roce 2023 v zimě, pokud klimatické podmínky budou vyhovující

Termín realizace:
SVS od 05/2023  - 10/2023

Nová ulice (od viaduktu k depu DPMLJ)
- oprava kanalizace  a provizorní oprava povrchu komunikace
- SML 2024 oprava povrchu komunikace a vybudování parkoviště
- SVS a GasNet prověří přesun II. etapy ulice Nová na rok 2025        

Termín realizace:
SVS od 05/2023  - 8/2023

Liberecké výstavní trhy se v době své největší slávy staly fenoménem, na nějž se každoročně sjížděly tisíce návštěvníků.
Fenomén, který čeká na restart. Aneb vzestup a pád Libereckých výstavních trhů

Ondříčkova, Heydukova, Hálkova- oprava vodovodu a kanalizace- následná obnova povrchů, chodníků a VO- po opravě vodovodu a kanalizace v úseku ulice Ondříčkova (od Vítězné po Hálkovu) zahájí statutární město činnost na obnově povrchů v daném úseku

Termín realizace:
1. etapa: 17.4. - 30.6.2023 Ondříčkova
2. etapa: 1.7. - 6.8.2023 Hálkova
3. etapa: 7.8. - 13.9.2023 Heydukova
4. etapa: 15.6. - 30.10.2023 oprava povrchů komunikací

Celoplošné opravy komunikací

1. parkoviště P + R Pastýřská  předpoklad 06/2023 – 04/2024
2. ulice Chrastavská předpoklad 05 – 07/2023 (doba výstavby je předpokládána pouze 6 týdnů)
3. ulice Kropáčkova předpoklad 07 – 09/2023
4. ulice Šrámkova předpoklad 07 – 09/2023
5. ulice Sokolská společná akce s Libereckým krajem, dále se připojí v křižovatce Sokolská x Pastýřská = SVS, GASNET i Teplárna předpoklad zahájení rekonstrukce 07/2023 rozsah akce bude cca na 8 měsíců, přesnější termín bude specifikován po výběru dodavatele
6. Šlikova x Tylova oprava komunikace předpoklad 06 – 10/2023

Plánované akce společnosti GasNet
1. ulice Na Hradbách předpoklad červenec – srpen 2023
2. ulice Dlouhomostecká předpoklad červen - červenec 2023 (minimální zásah do komunikace)

Plánované akce Severočeské vodárenské společnosti
1. Strakonická předpoklad 2/2 května – srpen 2023
2. Průmyslová předpoklad červenec - září 2023