Neprůjezdná bude silnice pak ještě jednou ve II. etapě v termínu od 21. do 23. července, avšak uzavírka nebude úplná, ale jezdit budou moci auta kyvadlově anebo se silnice uzavře jen na krátkou dobu.

„Oprava je nutná kvůli použití nekvalitního kameniva v asfaltové směsi a nynější rekonstrukce bude probíhat v rámci uznání reklamace na náklady zhotovitele,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Výstavba přechodu pro zvěř na Rozkoši pokročila.
Výstavba přechodu pro zvěř u Bílého Kostela pokročila, omezení stále trvá

Objízdné trasy:

I. etapa - objížďka bude vedena po silnici I/35 až na EXIT 12 a v Chrastavě na komunikaci Nádražní a zpět na silnici I/35,

II. etapa - objížďka bude vedena po silnici I/35J ke křižovatce se silnicí II/2713, dále po silnici II/2713 po křižovatku se silnicí I/35 a poté po silnici I/35 po komunikaci Bílý Kostel nad Nisou.