V době, kdy je většinou péče omezována či rušena, vychází Krajská nemocnice Liberec (KNL) opačným směrem. „Na základě jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dojde k rozšíření provozu magnetické rezonance na dvě směny,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí nemocnice Alexandra Bednárková.

Za zdánlivě nepodstatnou informací se však skrývá významné pozadí. Je běžné, že zařízení typu Krajské nemocnice Liberec nasmlouvají péči poměrně složitým způsobem. Prakticky získávají jistý paušál, do kterého se musí vejít po celý rok.

Dosavadní rozložení vyjednaného paušálu pokrylo provozní náklady. Další rozvoj přístroje za 40 milionů korun se neprováděl a zařízení tak od roku 1999, kdy jej nemocnice zakoupila, zastaralo.

Praktické zdvojnásobení paušálu od VZP bude mít hned dva základní pozitivní dopady. Vedle možnosti vyšetřit větší množství pacientů metodou, která sebou nenese známá rizika způsobená zářením, je zde nezanedbatelný ekonomický efekt. „Vstřícnost VZP nám umožní pořídit si v dohledné době přístroj nový,“ vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení Ladislav Endrych.

Výrazné zvýšení paušální platby je také důkazem toho, že je nemocnice pro pojišťovnu spolehlivým partnerem. Jak již dříve uvedl generální ředitel KNL Luděk Nečesaný, cílem nemocnice je nastavení vysokých standardů péče a vstřícný přístup k pacientům.

Vyšetření elektromagnetickou rezonancí pořizuje pomocí elektromagnetického vlnění a velkého magnetického pole obrazové řezy tělem, které se dají při spojení modifikovat do 3D obrazce. Od 21. února bude toto vyšetření dostupné nejen v dopoledních hodinách, jak je tomu nyní, ale až do dvacáté hodiny večerní. Jen za loňský rok provedla KNL 8 237 vyšetření magnetickou rezonancí.