Řev motorových pil, který se tento týden začal rozléhat ze zahrady fary v Raspenavě, oznamuje všem kolemjdoucím, že každoroční sympozium řezbářů začalo. Umělci totiž svá díla z hrubých kmenů stromů tesají motorovými pilami.

Mezi řezbáři, kteří se do Raspenavy letos sjeli, jsou i sochaři z Polska. V minulých letech zde svá díla tesali i tvůrci z Německa. Sympozium pořádá zdejší Základní a mateřská škola Raspenava.

„Setkání řezbářů na raspenavské faře se stalo v posledních několika letech už tradicí. Každoročně přijíždí nejen řezbáři, ale i umělci z řad malířů, sochařů, keramiků, a to z různých koutů republiky, i ze zahraničí,“ uvedl hlavní organizátor akce, učitel Miloš Šimek s tím, že řezbářské sympozium doprovázejí tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče. V nich si mohou zkusit vytvořit vlastní plastiku i ti méně zkušení.

Sochaři necelý týden tvoří na faře zadarmo. Výtvarná díla, která se jim podaří za těch pár dní zhotovit, v Raspenavě zůstávají. Část z nich organizátoři prodají a získané peníze použijí pro budoucí ročníky. Některá z děl pak ozdobí prostranství ve městě, třeba faru či jiná místa v Raspenavě.

„Setkání řezbářů jsem si před lety vymyslel také proto, abych dostal do Raspenavy trochu kultury. Navíc všichni, co sem jezdí, jsou mí přátelé. Baví nás nejen sochání, ale jsme rádi, že se zde zase sejdeme,“ řekl Miloš Šimek, který je sám řezbářem.