Soud v Semilech mezitímním rozsudkem uznal Karla des Fours Walderode za oprávněnou osobu z hlediska restitučního nároku. Neznamenalo to automatické navrácení majetku. Justice měla u každé nemovitosti či parcely zkoumat, jaký je současný stav a zda jsou dány předpoklady pro vydání. Postup semilského soudu potvrdil jako správný také Krajský soud v Hradci Králové.


Nejvyšší soud ale nesouhlasí. "Podmínky k vydání mezitímního rozsudku v nyní posuzované věci splněny nebyly," konstatoval ve svém rozsudku. Ve sporu jde například o zámek Hrubý Rohozec, lesy a pozemky na Turnovsku.