„Správci sítí bohužel nedokázali přesně určit jejich polohy, jako například v případě přeložky plynu. K dalšímu zdržení potom došlo kvůli velmi tvrdému skalnatému materiálu v podloží,“ uvedla marketingová a PR manažerka developerské společnosti Multi Development Lucie Husníková.

Pokud nenastanou mimořádné klimatické změny, plánuje podle ní investor otevření silnice na 30. listopad. Původním termínem byl přitom konec října.

Novou silnici staví investor právě vznikajícího obchodního komplexu Forum Liberec. Odpovídající dopravní řešení bylo totiž podmínkou města, aby dalo projektu Fora zelenou.

„Výstavbou obchodního komplexu dojde k dalšímu dopravnímu zhuštění v oblasti třídy Dr. Milady Horákové, která je jednou z hlavních tepen města. Z matematického modelu vyšla jako nejschůdnější varianta část komunikace na třídě Dr. Milady Horákové zjednosměrnit,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský důvody k výstavbě nové silnice.

Ta vede téměř rovnoběžně s komunikací na třídě Dr. Milady Horákové a řidiči po ní budou jezdit ve dvou pruzích ve směru od centra. Zhruba v úrovni bývalého úřadu práce se potom napojí na třídu Dr. Milady Horákové. Po ní zase povede od bývalého úřadu práce dvouproudá jednosměrka do centra, která skončí u parkovacího domu u terminálu MHD.

Zatímco pravý pruh této silnice povede, stejně jako dnes, k blízkému kruhovému objezdu, levý pruh bude ústit do areálu Fóra Liberec. „V opačném směru povede pravý pruh po Náchodské ulici ke křižovatce na Košické a levý se bude vracet zpátky do centra,“ popsal Pavel Rychetský.

Nové dopravní řešení tak bude díky provázanosti směrů vzdáleně připomínat obří kruhový objezd. Po otevření Náchodské ulice se podle Rychetského v těchto úsecích automaticky začne jezdit jednosměrně. „Směr z centra bude kompletně hotový a úpravy komunikace na třídě Dr. Milady Horákové se budou dělat za provozu. Jeden ze dvou jednosměrných pruhů bude vždy průjezdný,“ upřesnil Pavel Rychetský.

Nový jednosměrný úsek třídy Dr. Milady Horákové se dočká úplně nového povrchu a změní se také řešení přechodů v tomto úseku.