Jak dopadla letošní úroda v kraji?
Letošní výnosy se dostaly na přední místa v rámci celé země, což nás na jednu stranu těší, na druhou stranu je nám líto, co se děje s úrodou na zbytku země v důsledku velkého sucha.

Jak vůbec je velká plocha, která se v našem kraji zemědělsky obhospodařuje?
Je to stále zhruba těch 140 tisíc hektarů. Co se změnilo je struktura. Z části orné půdy se staly louky a pastviny, což má vzhledem k horskému a podhorskému charakteru velké části kraje svou logiku. Navíc se jen vracíme k tomu, co tu bylo kdysi.

Víc pastvin ale znamená víc dobytka. Liberecký kraj býval dřív soběstačný ve výrobě masa. Jak je tomu dnes a proč?
Hovězí maso je dnes exkluzivita. Jeho spotřeba klesla z někdejších 25 kilogramů na hlavu ročně na současných 7 kilo. Jen u krav klesl počet v rámci celé ČR z 1,25 milionů kusů na pouhých 500 tisíc. A republiková čísla kopíruje i kraj. Proč se to stalo a kdo na tom měl zájem? Další věc je, že u vepřového 50 procent spotřeby dnes dovážíme.

Nemá na tom ale náhodou vinu i zákazník, který prostě kupuje to, co je levné, bez ohledu na kvalitu a už vůbec ho nezajímá, odkud maso pochází?
Kdo tohle jednou bude chtít hodnotit, bude se muset vrátit do 90. let. K tomu jak byly nastaveny přístupové podmínky pro vstup do EU.

Vraťme se ještě ke struktuře obilovin. Co se v kraji vlastně pěstuje?
Samozřejmě na prvním místě pšenice a některé další odrůdy obilí – žito, ječmen. Struktura se trochu může měnit podle toho jaký je požadavek na střídání plodin.

A co tolik kritizovaná řepka?
Já se někdy směju, někdy zuřím. V ČR je 2,5 milionů hektaru orné půdy. Řepka se pěstuje na 350 tisících hektarů. Na poli se v rámci střídání plodin může objevit jednou za čtyři roky Znamená to, že řepka by se mohla pěstovat na 25 procentech s celkových 2,5 milionů ha, což je 600 tisíc, nikoliv 350 tisíc ha. Podléhá se tomu, že někdo řekne nechci jezdit žlutou krajinou, a všichni to opakují, ale jestliže je to plodina, která á zemědělcům přináší prostředky, tak ať sakra už jednou někdo nějaký důvod, proč by se neměla pěstovat!