Pachuť z mistrovství světa v klasickém lyžování, které se uskutečnilo v roce 2009 v Liberci, ještě více hořkne. Vedle dluhu kolem 110 milionů korun, jež za sebou nechal organizační výbor na památku firmám a živnostníkům, dopadla včera rána i na samotné město Liberec. Za pochybení při zadávání veřejných zakázek během šampionátu udělil Úřad na ochranu hospodářské soutěže Liberci pokutu ve výši 6,55 milionů korun.

Je to rekordní sankce, jakou dosud antimonopolní úřad vůbec někoho potrestal.

„Pochybnosti o souladu se zákonem o veřejných zakázkách získal úřad u více než sedmi desítek zakázek a zahájil jedenáct správních řízení, která byla následně spojena do sedmi řízení. Jednalo se o nejnáročnější sérii správních řízení, jakou kdy ÚOHS řešil, zejména vzhledem k neobvykle vysokému počtu zakázek,“ uvedl předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. K nejzávažnějšímu porušení zákona došlo při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd.
Zakázky dosahovaly dohromady výše téměř 700 milionů korun.


Zakázky za bezmála 700 milionů korun získaly společnosti Strabag, Syner, Oaza-net, Eurovia CS, Regionální stavební a Elproinvest. Úřad při svém přezkoumávání dospěl k závěru, že u 23 zadávacích řízení došlo k nezákonnému drobení zakázek na menší.

„Úřad zjistil, že v pěti případech došlo i k nezákonnému přidělení zakázek na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění. Ve dvou zakázkách ÚOHS pochybení neshledal,“ zmínil Petr Rafaj.

V řízení, které se týkalo třinácti zakázek s hodnotou 260 milionů korun, spojených s budováním sportovního areálu Vesec, antimonopolní úřad u dvanácti případů konstatoval, že došlo k rozdělení předmětu zakázky na více menších, a tímto způsobem ke snížení hodnoty zakázky pod finanční limity dané zákonem.
Jedna ze zakázek byla navíc přidělena uchazeči, který nesplnil kvalifikační předpoklady.

Jen jediná zakázka byla podle zákona

„Jen jedna zakázka byla zadána v souladu se zákonem,“ namítl Rafaj. Další pochybení našel úřad při zadávání zakázek na vybudování metropolitní internetové sítě, dále v projektové dokumentaci a v dodávce sněžných pásových vozidel. V naprosté většině z více než sedmdesáti posuzovaných zakázek zadaných městem Liberec v souvislosti s mistrovstvím světa v lyžování 2009 zjistil ÚOHS porušení zákona, spočívající v úmyslném rozdělení předmětu veřejné zakázky pod zákonem dané finančními limity.

Ze soutěže vyloučilo další možné firmy

„Zadavatel zde nepoužil předepsané typy zadávacích řízení, čímž mohl výrazně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Svým jednáním město Liberec znemožnilo účast v zakázkách širšímu okruhu dodavatelů a podstatně tak narušilo soutěžní prostředí,“ shrnul Petr Rafaj.

Město na pokutu v pokladně nemá

Vedení Liberce dnešní informace o sankci, uveřejněné na webových stránkách antimonopolního úřadu, zaskočila. „Pokuta přišla v nejméně vhodnou dobu, kdy je rozpočet města napnutý k prasknutí. Odvoláme se. Budeme se ze všech sil snažit, abychom sankci, která je rekordní v dějinách úřadu, co nejvíc snížili, a abychom její placení oddálili na příští rok,“ řekl náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům).

Jak dodal, výše pokuty jej zaskočila. „Doufal jsem, že sankce bude nižší. Ještě jsme tuto zprávu nedostali oficiálně. Až nám přijde, poradíme se ve vedení města o všech možnostech, které máme,“ poznamenal Jiří Šolc. „Za pochybení v zadávání zakázek zodpovídá tehdejší rada města,“ doplnil.

Bývalý dlouholetý primátor Jiří Kittner (ODS) tvrdí, že tehdy město nemělo jiné možnosti v udělování zakázek, než jaké zvolilo. „Úřad je přesvědčený, že na stavební práce na Ještědu měla být vypsaná jedna obří zakázka, a druhá potom na přípravu areálu ve Vesci. Vím, dnes se to dobře hodnotí, ale my jsme tehdy z několika různých důvodů neměli jinou možnost než zvolit více zakázek menších,“ zdůraznil Jiří Kittner. „Hlavním důvodem drobení zakázek bylo to, že jsme pořád čekali na nějaké peníze, které nebyly,“ dodal.

První dotace dorazily podle Jiřího Kittnera na konci letních prázdnin roku 2007, ale už o půl roku později, tedy na začátku roku 2008, musela ve Vesci proběhnout generálka na mistrovství, závod Světového poháru. „Peníze chodily postupně, ale my jsme museli stihnout šampionát připravit. Jinak jsme jej mohli rovnou odpískat a město by přišlo o stovky milionů, které už investovalo. Zakázky jsme dělili na menší z jediného důvodu, abychom všechno stihli. Menší zakázky totiž mívají kratší dobu výběrového řízení. A my v létě 2007 neměli ještě ani vypracovanou veškerou dokumentaci. Vždycky ale výběrové řízení proběhlo,“ vysvětlil bývalý primátor.