Jde přitom o rekordní pokutu, kterou antimonopolní úřad kdy udělil.

„Pochybnosti o souladu se zákonem o veřejných zakázkách získal Úřad u více než sedmi desítek zakázek a zahájil jedenáct správních řízení, která byla následně spojena do sedmi řízení. Jednalo se o nejnáročnější sérii správních řízení, jakou kdy ÚOHS řešil, zejména vzhledem k neobvykle vysokému počtu zakázek,“ uvedl předseda úřadu Petr Rafaj.

K nejzávažnějšímu porušení zákona došlo při zadávání 27 zakázek spojených s budováním sportovního areálu Ještěd. Zakázky za téměř 700 milionů korun plnily společnosti STRABAG, a.s., SYNER, s.r.o., oaza-net spol. s.r.o., EUROVIA CS, a.s., Regionální stavební s.r.o. a ELPROINVEST s.r.o. Úřad dospěl k závěru, že u 23 zadávacích řízení došlo k nezákonnému rozdělení předmětu zakázky na stavební práce ve sportovním areálu Ještěd a v 5 případech i k nezákonnému přidělení zakázek na dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění. Ve dvou zakázkách ÚOHS pochybení neshledal. Za tato zjištěná porušení zákona byla zadavateli uložena sankce ve výši 5 000 000 korun.

V řízení, které se týkalo třinácti zakázek spojených s budováním sportovního areálu Vesec, ÚOHS u dvanácti případů konstatoval, že došlo k rozdělení předmětu zakázky a snížení hodnoty pod finanční limity dané zákonem, jedna ze zakázek byla navíc přidělena uchazeči, který nesplnil kvalifikační předpoklady. Jedna zakázka byla zadána v souladu se zákonem. Za chybný postup v zakázkách s hodnotou 260 milionů korun byla uložena pokuta ve výši 1 milion korun. Dalšími statisíci antimonopolní úřad potrestal město za pochybení při zadávání zakázek na vybudování metropolitní internetové sítě, za chyby v projektové dokumentaci a za dodávku sněžných pásových vozidel.

„Pokuta přišla v nejméně vhodné době, kdy je rozpočet města napnutý k prasknutí. Odvoláme se. Budeme se ze všech sil snažit, abychom sankci, která je rekordní v dějinách úřadu, co nejvíc snížili, a abychom její placení oddálili na příští rok,“ řekl náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc.

Jak uvedl bývalý dlouholetý primátor Jiří Kittner (ODS), peníze na krytí nákladů při přípravě mistrovství chodily se zpožděním a postupně. "V létě roku 2007 nám přišly první dotace, ale už za půl roku se měla ve Vesci uskutečnit generálka mistrovství, závod Světového poháru. U menších zakázek trvají výběrová řízení kratší dobu, proto jsme zakázky dělily. Jinak bychom mistrovství nestihli připravit a město by o stovky milionů, které už investovalo, přišlo," zdůraznil Jiří Kittner.