Obnova vodního díla v Liberci, která se vyšplhala téměř na 400 milionů korun, probíhá pod taktovkou státního podniku Povodí Labe. Kvůli vyjmutí z dotačního plánu tak nedojde k proplácení financování této rozsáhlé rekonstrukce. Mohlo by tak dojít ke zpomalení staveních prací, či dokonce odložení obnovy na neurčito, z čehož mělo obavu i vedení města Liberec. To je ale podle generálního ředitele Povodí Labe Mariány Šebesty krajní řešení, podnik je připraven stavbu zatím financovat ze svého rozpočtu. „Pro nás to je velmi nepříjemná informace. Budeme dělat všechno pro to, abychom se o přehradu postarali tak, aby byla dokončena podle plánů,“ informoval náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka je přerušení stavby pro město nepřijatelné. „Nedokážu si představit přerušení rekonstrukce na neurčito. Došlo by tak k narušení protipovodňové ochrany města. V červenci roku 2011 přehrada málem přetékala,“ zdůraznil Zámečník. Ve čtvrtek 8. června se uskutečnilo setkání primátora se zástupci Povodní Labe a Ministerstva zemědělství ČR. „Ve spolupráci s ministerstvem bude Povodí Labe hledat další možné zdroje financování naší přehrady. V tuto chvíli proto nehrozí, že by práce na přehradě byly zastaveny,“ doplnil Zámečník s tím, že zastavení oprav přehrady Harcov by byla pro Liberec těžká rána.

Liberecká přehrada prochází rekonstrukcí

Zdroj: Jiří Louda

Mezi dalšími vyjmutý stavbami je například přehrada na povodí Ohře či vodní dílo Orlík. „Budeme hledat cesty, abychom dokázali realizovat započaté projekty,“ sdělil na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku premiér Petr Fiala. Znovu napuštěna by přehrada měla být v roce 2025.

Obnova harcovské přehrady odstartovala už v loňském roce. Kvůli přístupu do nádrže byl zřízen sjezd pro mechanizaci do prostoru zátopy nádrže. Zároveň už během března došlo kvůli bezpečnosti s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti k úplnému uzavření hráze. „Hráz získá moderní vybavení pro obsluhu a provoz, například nové osvětlení, nové prvky pro automatický vodohospodářský a technickobezpečnostní dohled a kompletní opravy se dočká i elektroinstalace včetně řídicího systému,“ nastínila plány mluvčí státní podniku Hana Bendová. Cílem samotné obnovy je zajištění větší bezpečnosti vodního díla za povodní a zároveň navýšení retenčního objemu nádrže.

Rekonstrukce liberecké přehrady.
Rekonstrukce liberecké přehrady je v plném proudu, napustí ji v roce 2025

V plánu je i samotná revitalizace okolí vodního díla, které proběhne v režii města Liberec. Na pláži bude vyčleněn prostor s dětskými herními prvky, v celém okolí přehrady budou osazeny nové koše, lavičky a veřejné osvětlení. Na hladině se objeví plovoucí mola a na pláži pohodlný vstup do vody. Počítá se i s opravou beachvolejbalového hřiště. „Pozitivním prvkem je docílení bezbariérovosti v místě přítoku Harcovského potoku do přehrady. Bude vytvořen úsek přemostění na ulici Zvolenskou a tato nová cesta bude umožňovat bezbariérové napojení až na pozemky Povodí Labe dole u přehrady,“ řekl v minulosti radní města Liberce Petr Židek.