„Na tomto projektu jsme pracovali řadu měsíců proto, aby se samozřejmé věci staly samozřejmými také v Liberci. Inspiraci jsme brali hlavně z případů dobré praxe, z opatření úspěšně vyzkoušených v dalších obcích, v desateru od organizace Oživení a také z projektu Rekonstrukce státu," říká Pavel Felgr, který je krajským koordinátorem Rekonstrukce státu.

Desatero - Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš
- Občanům na otázky bez zbytečného odkladu odpovíš
- Respekt k menšinovému názoru zachováš
- Otevřené veřejné zakázky prosadíš
- Průběžně kontrolovat činnost budeš a důsledky vyvodíš
- Hazard ve městě omezíš a smysluplně regulovat budeš
- Hlavního architekta přivedeš a pravomocemi jej vybavíš
- O rovnoměrný rozvoj města se zasadíš a investice spravedlivě rozdělíš
- Rozvojové plány udržitelnosti podřídíš a dosavadní charakter města vážit budeš
- Město ku prospěchu všech povedeš

Podle něj ale nejde o žádný volební program do nadcházejících komunálek. „O Desateru chceme jednat s ostatními kandidáty do zastupitelstva a doufám, že je přesvědčíme, aby je také vzali za své," říká Felgr.

Jestli se v budoucnu podaří prosadit body uvedené v Desateru záleží zejména na jednotlivcích. Na tom, jací lidé se do zastupitelstva po volbách dostanou.

„Jsem přesvědčen o tom, že pokud nezlepšíme samotný základ fungování města, dobré výsledky nepřijdou. Pokud nebude do přípravy větších investic od počátku zapojena veřejnost, mohli bychom se znovu dočkat dalšího Soukenného náměstí. Nutná bude také změna pravidel pro veřejné zakázky, abychom se vyhnuli další předražené kontejnerové školce," vysvětluje Felgr. Projekt by měl být podle jeho slov aplikován nejen v Liberci, ale také Ostravě, Šumperku, Žďáru nad Sázavou a dalších městech, která projevila zájem.