Kromě modernizací, rekonstrukcí a nového vybavení učeben či nových vzdělávacích materiálů pomohly MAPy propojit všechny subjekty ve vzdělávání a uspořádaly pro ně přes 800 jednorázových i pravidelných vzdělávacích akcí. Regionální školství tak získalo z evropských financí 691 milionů korun.

“Smyslem projektu je, aby se všechny subjekty, které mají něco společného se vzděláváním, setkaly, začaly spolupracovat, plánovat a směřovat svoji mikroregionální vzdělávací soustavu dle potřeb území,” vysvětlil koordinátor Libereckého MAPu Martin Jeništa.

Mezi nejčastěji realizované aktivity patří podpora čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání, vzdělávání pedagogů a sdílení kolegiálních zkušeností - kluby ředitelů, učitelů. Aktivitou ryze pro děti a žáky byly také polytechnické kroužky, kde si děti osvojily přírodovědné pokusy, řemesla, rukodělné činnosti i robotiku apod.