Současný ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Josef Zajíček opustí na základě svého rozhodnutí v úterý 30. listopadu 2010 po téměř sedmi letech své místo v čele profesionálních hasičů. Roman Hlinovský vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor Požární technika. Příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky je od 1. prosince 2004, kdy byl přijat do funkce náměstka krajského ředitele pro IZS a operační řízení.

V oblasti požární ochrany však pracuje již od roku 1988, kdy nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru podniku Spolana, a.s., v Neratovicích, kde se z funkce hasič vypracoval až na velitele jednotky. Je nositelem ocenění HZS ČR medaile „Za statečnost“, a to za zásahy na úniky chlóru při povodni ve Středočeském kraji v roce 2002, a medaile prezidenta ČR za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů „Za zásluhy III. stupně“, kterou obdržel v letošním roce za řízení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému při záchranných a likvidačních pracích při srpnové povodni v Libereckém kraji.

Jako pravidelný dobrovolný dárce krve získal bronzovou, stříbrnou i zlatou Medaili prof. MUDr. Jana Janského, která se dává za 40 odběrů. Josef Zajíček působil u Hasičského záchranného sboru ČR od 1. října 1987, kdy nastoupil jako pracovník oddělení státního požárního dozoru územního odboru Semily. Poté vykonával řadu dalších funkcí - náčelník oddělení státního požárního dozoru, velitel stanice Semily, zástupce velitele jednotek.

V souvislosti s letošními srpnovými povodněmi čelil kritice, že v době nejhorších záplav trávil dovolenou na Moravě. Koncem roku 2003 uspěl ve výběrovém řízení a 1. ledna 2004 byl jmenován do funkce ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kterou vykonával téměř sedm let. Pod jeho vedením došlo k zásadní obměně a modernizaci vozového parku, především mobilní požární techniky jednotek HZS kraje. Je nositelem čestné medaile HZS ČR „Za zásluhy o bezpečnost“ a řady dalších čestných a pamětních medailí.