Botanickou zahradu doposud vede Miloslav Studnička a zoologickou zahradu David Nejedlo. „Jejich hlavním úkolem bylo přesměrovat všechny činnosti z městských příspěvkových organizací na krajské. Tento proces se daří úspěšně zvládnout, a proto je již načase hledat na jejich místa nové kandidáty. Pevně věřím, že se nám podaří najít stejně významné a zkušené odborníky, jakými byli oba dosavadní ředitelé. Představa o profilu uchazeče je součástí textu výběrového řízení,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Dosavadní ředitelé by měli být odvolání k 31. prosinci tohoto roku, přičemž noví se ujmou funkce 1. ledna příštího roku.

V Polsku se dnes poprvé sešla česko - polská komise k dolu Turów.
Sešla se česko-polská komise k dolu Turów, řešila val i podzemní bariéru

Předsedkyní výběrové komise je u obou konkurzů náměstkyně Květa Vinklátová. U výběrového řízení na post šéfa botanické zahrady ji doplní ještě krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek, v případě konkurzu na ředitele zoo Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Sestavu kromě dalších zástupců krajského úřadu a statutárního města Liberce doplní ještě ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla a ředitel Zoologické zahrady Olomouc Radomír Habáň. Předpokládaný termín předložení výsledků výběrového řízení bude na zasedání rady kraje 4. října.

Tím, že přešly obě organizace pod kraj se na ně vztahují stejná pravidla jako na ostatní příspěvkové organizace. U nich je vždy ředitel volen na období šesti let a poté se vyhlásí nový konkurz, tam má stávající šéf šanci svou práci obhájit a přihlásit se znova.