O tom, zda je kontroverzní zákon právem či povinností se tak dál vedou spory.

Ministerstvo školství na svých stránkách zveřejnilo výklad, podle kterého zřizovatelé nejsou povinni vyhlašovat na místa těchto ředitelů konkurzy, pokud vyhlášení konkurzu nenavrhne Česká školní inspekce nebo školská rada.

„Zřizovatel nebude vydávat pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, protože zákon v těchto případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Je však vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení „funkčního období“. Ředitel bude ve své činnosti potřebovat doklad, že skutečně danou funkci zastává,“ píše na svých stránkách ministerstvo. V případě, že zřizovatel za podmínek stanovených v novelizovaném zákoně nevyhlásí konkurz, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci v šestiletém funkčním období.

Tyto formulace ale více než rozladily Liberecký kraj, který jako zřizovatel 47 škol a školských zařízení plánoval konkurzy vypsat na základě předchozích doporučení.

„My vycházíme ze znění zákona, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2012. Zákon má vyšší váhu než nějaký přípis ministra. V naší zemi není žádný mimořádný stav, aby pan ministr vydával dekrety mající váhu zákona, jako kupříkladu prezident Beneš v době krátce po 2. světové válce,“ zlobí se Radek Cikl, náměstek hejtmana pro oblast školství. Jak dodává, za dodržování platných právních norem u jednotlivých školských zařízení jsou zodpovědní zřizovatelé. „Ti za to nesou zodpovědnost a ne ministerstvo školství,“ dodává Cikl.

Konkurzy na ředitele proběhnou podle něj do konce letošního července ve dvou vlnách a nejlepší uchazeče z nich vzešlé následně ve funkci potvrdí rada kraje.

V konkurzu bude podle Radka Cikla rozhodovat nejen znalost legislativy a manažerské schopnosti, ale hlavně vize, kam by se měla škola dál ubírat.