Ředitel galerie tam představil svou koncepci rozvoje instituce a výstavní plán. Výsledkem jednání byla dohoda, že kraj projedná s ředitelem nastalou situaci a bude informovat o dalších krocích. Tento týden pak zveřejnila náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová informaci, že ředitel Hlubuček zůstane na pozici ředitele minimálně do konce letošního roku.

„V druhé polovině prosince jsme se s panem ředitelem Hlubučkem domluvili na dalším postupu. Ředitel bude řídit galerii i nadále s tím, že zůstaneme v mnohem těsnějším kontaktu, abychom měli detailnější informace o situaci v galerii, a budeme jako zřizovatel sledovat naplňování koncepce rozvoje organizace, kterou pan ředitel vypracoval,“ uvedla Vinklátová.

Právě koncepce Oblastní galerie, respektive její absence, byla jednou z výtek kritiků současného ředitele. Koncepci Hlubuček představil na společné schůzce. Ještě před setkáním ale reagoval i na ostatní výtky. Popřel obvinění z bossingu a „vyžadování slepé poslušnosti“ od zaměstnanců galerie. Uvedl také, že část změn provedl kvůli tomu, aby byly dodrženy obecně platné právní předpisy a také zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a jeho prováděcí vyhláška, kterou se musí Oblastní galerie řídit.

Oblastní galerie Liberec. Archivní snímek
Ředitel liberecké galerie je trnem v oku umělců a kurátorů. Poslali dopis

„Když jsem nastupoval do funkce, automaticky jsem předpokládal, že tato podmínka je splněna. Bohužel jsem brzy zjistil, že pravidla nakládání se sbírkovým fondem ani doporučení Profesního etického kodexu ICOM nebyla dodržována, a to zejména ze strany kurátorek,“ uvedl Hlubuček v reakci na kritiku, která se týkala odchodu dvou dlouholetých pracovnic galerie.

Podle kraje obsahuje jeho koncepce řadu strategických kroků, a to v oblasti nutných investic, sbírek, výstavní činnosti, vzdělávání, ale i například v prezentaci a komunikaci s veřejností. „Na konci letošního roku naplňování koncepce vyhodnotíme. Stejně tak bude jasné, zda pan ředitel připravil odborně zajímavý a pro návštěvníky přitažlivý výstavní plán pro nejbližší roky. Je také nutné, aby se řediteli podařilo stabilizovat personální situaci. Na základě vyhodnocení roku 2022 rozhodneme o dalším postupu,“ doplnila Vinklátová.

Autoři kritického otevřeného dopisu, umělec a pedagog Jan Měřička a nakladatel a sběratel Roman Karpaš, jsou rádi, že jejich obavy o budoucnost galerie rezonovaly ve veřejném prostoru a podpořila je řada lidí i odborné instituce jako Rada galerií ČR. „Na prosincové schůzce jsme se přesvědčili, že náprava bude složitá. Pan ředitel neuznal žádnou z výtek a dělal, že je vše v pořádku. Nestyděl se dokonce do jednání zatáhnout i výtvarnici Magdalenu Jetelovou, což je naprostá nehoráznost. Zpětně jsme si ověřili, že také argumentoval i za použití nepravdivých informací. Problém spočívá především v technokratickém přístupu ředitele a jeho malá schopnost vycházet s lidmi, kteří nesdílí jeho názory,“ napsali Měřička s Karpašem v reakci na rozhodnutí kraje ponechat ředitele Hlubučka ve funkci.

Město Liberec udělilo čestné občanství páteru Antonínu Pavlu Kejdanovi in memoriam.
Liberec ocenil Antonína Kejdana. Páter se stal čestným občanem města

Dodali, že doufají, že už nedojde k podobným situacím, kdy byla podle nich vinou Hlubučka zmařená výstava V. K. Nováka nebo zrušena výstava Jana Merty. „Rovněž stabilizaci kurátorského týmu po odchodu dvou zapracovaných specialistů nevidíme dobře, vzhledem k tomu, že máme z Ministerstva kultury dopis, ve kterém se píše, jak tam rozvrátil kolektiv lidí, kteří měli svou práci rádi. I my proto budeme pečlivě sledovat jeho další kroky,“ uvedli pro Deník Karpaš a Měřička.

Hlubuček v reakci uvedl, že o všech krocích, které v minulosti učinil, informoval Liberecký kraj jako zřizovatele galerie. „Kraj o mých krocích věděl. Byl spokojen i s naší koncepcí, podle které pojedeme dál,“ uzavřel.