Přijal totiž jednu z nepotřebných stříkaček, která dříve patřila krajským hasičům v Liberci. Raspenavští hasiči vozidlo zrekonstruovali za bezmála pět milionů korun. Šlo tak o největší podobný výdaj v historii tamního hasičského sboru. Česká kancelář pojistitelů přispěla na obnovu dva miliony korun, dalších osm set tisíc přispěl Liberecký kraj, zbytek financí putoval z raspenavského rozpočtu. Obnovenou stříkačku slavnostně zařadili do vozového parku na ceremoniálu ve středu odpoledne, poté, co jí požehnal farář Pavel Andrš. Ceremoniálu se účastnil i velitel tamních dobrovolných hasičů Jaromír Hanzl, který zároveň oslavil třicet let v čele raspenavské jednotky.