Opravy už přišly na patnáct milionů korun, kdy 9 milionů získalo město z Norských fondů a zbytek platilo ze svého rozpočtu.

„S rekonstrukcemi jsme začali v roce 2010 a stále nejsou dokončené. Letos se musíme postarat především o sklepní prostory a tři kanceláře v nejnižších patrech,“ popsal starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Právě sklepy totiž nejvíc trápí podzemní voda, která se do radnice tlačí podlahou. Tato část domu také dostala nejvíc zabrat při povodních. „Sice jsme z peněz vyplacených na pojistkách udělali základní opravy těchto prostor, z peněz rozpočtu ale teď musíme vše dokončit a zajistit sklep před prosakováním,“ vysvětluje Ramzer. Díky opravám také získají komfortnější služby občané. Například podatelna, kterou velká voda rovněž nepříznivě poznamenala, bude vyvedena mnohem lépe, tak, aby byla dobrá svým zázemím pro zaměstnance i příchozí.

Lepší přístup také pro invalidy

V uplynulých měsících prošla rekonstrukcí i celá řada dalších míst frýdlantské radnice. Veřejnosti byla například zpřístupněna radniční věž. I když i tak je kvůli bezpečnosti v zimních měsících uzavřená. Obnovená je i dlažba ve vestibulu. „Zásadní částí oprav je zpřístupnění radničních prostor pro imobilní občany, kterým to nyní umožňuje výtah a plošina,“ poznamenal Dan Ramzer.

Návštěvníci budovy také mohou obdivovat zrestaurované tři kamenné prvky ještě z původní radnice, která stávala uprostřed náměstí. Jde o kamenné reliéfy upomínající na slavné rody Redernů a Gallasů, s nimiž je historie Frýdlantu úzce spjata. Kamenné erby obou rodů mají vysokou kulturní a historickou hodnotu. Pocházejí ze 17. století a v minulosti byly instalovány na severní straně věže staré radnice ve Frýdlantu.

Vitráže opravili restaurátoři

Rozsáhlou rekonstrukcí prošly také vitrážové výplně, které jsou osazeny v části oken radnice. Trpěly totiž nevhodně provedenou opravou, která se odehrála asi před třiceti lety.

„Vitráže musely do restaurátorské dílny, kde je vyndali z rámů, muselo dojít i k vyjmutí skel a i opravám lokální výmalby,“ popsala zlomek restaurátorských prací Věra Sobotová z oddělení památkové péče Městského úřadu ve Frýdlantu. Restaurátoři dále vitráže rozebrali na jednotlivá sklíčka a omyli je v saponátové lázni. Rozbitá či chybějící skla nahradili novými stejných barev a struktur. Chybějící malby doplnili podle původních předloh.

Nejvážnější bylo samotné uchycení vitráží, nebyly totiž vhodně uchyceny k rámům. „Vlivem dilatací a povětrnostních podmínek se ve výztuze začaly od krajních spojů postupně uvolňovat olověné sítě a následně pak docházelo k deformaci samotných vitráží. Vitráže tak musely být znovu uchyceny, klasickým způsobem měděnými drátky nebo olověnými páskami. Výztuhy v koncích byly upraveny tak, aby se mohly pevně fixovat k dřevěným rámům,“ přiblížila proces oprav Sobotová. Nyní jsou již vyspravené vitráže zpět na svých místech.