„Z výsledků vyplynulo, že Liberečané by nejvíce uvítali zlepšení prostředí v ulici Fügnerova, opravu dalších komunikací a zrychlení procesu oprav, úpravu okolí harcovské přehrady nebo lépe využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství a pečovat o ně," uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Mezi další náměty patří celkově řešení lokality Papírového náměstí, dokončení městského okruhu a úprava křižovatek, výstavba nových cyklostezek, větší pozornost romské problematice a zřízení azylového domu pro ženy. Nově se objevilo i téma nevyužitého prostoru po areálu Textilany, který ale patří soukromému vlastníkovi a možnosti města něco tam změnit jsou prakticky nulové.

Radnice se teď bude vybranými problémy postupně zabývat. Některé už řeší, jako například azylový dům pro ženy, který vznikne do tří let v budově bývalé školky ve Věkově ulici v Ruprechticích.

VYBEROU DVĚ TÉMATA

Únorové zastupitelstvo by z problémů vzešlých z ankety mělo vybrat dva, na které se vedení města letos prioritně zaměří. Jak je vyřešilo, by pak mělo představit na veřejném fóru, které bude 4. října 2017. Podobně zjišťovalo názory obyvatel už minulé vedení města v roce 2012. Z problémů, na které ale tehdy lidé upozorňovali, se nepovedl vyřešit skoro žádný. Podle náměstka primátora Jana Korytáře to má být teď jinak.

„Veřejné fórum by mělo probíhat každý rok, naší snahou je zapojit co nejvíce Liberečanů do rozhodování o rozvoji města. To, že budou vybrány pro letošek dva klíčové problémy, a k nim také přiřazeni odpovědní politici, by mělo vést k tomu, že by lidé měli zaznamenat v jejich řešení znatelný posun. Průběžné skládání účtů z naší práce považuji za více než potřebné," dodal Korytář.