„Plošina pro invalidy, která je umístěná ve vnitrobloku radnice, je bohužel téměř za svým technickým zenitem. Z tohoto důvodu je nutné nejprve realizovat stavební úpravy a následně bude možné vyměnit dosluhující plošinu za novou,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Stavební příprava pro montáž nové výtahové plošiny a nákladního výtahu spočívá nejen ve stavebních úpravách týkajících se samotných zdvihacích zařízení. V rámci této akce dojde také k opravě vodorovných i svislých izolací v ploše 18 m² v místě, kde dochází k masivnímu zatékání do restaurace Radniční sklípek. Dále k výměně poškozené původní dešťové kanalizace v délce 6 metrů. K montáži a zatmelení nových okapnicových plechů, k vybudování jímací šachty a zajištění odvodu vody z prostoru pod nákladním výtahem do kanalizačního vedení včetně dodání a instalace čerpadla s plovákem a zajištění elektrorozvodů a revize. Stavební přípravné práce provede firma Fezeka z Kryštofova Údolí za cenu 260 912 korun

Demontáž stávající výtahové plošiny a nákladního výtahu, dodání a montáž nové výtahové plošiny a nákladního výtahu je již zasmluvněno z října 2022 s firmou MSV.