ZA VŠECHNO MŮŽE REPORTÁŽ

„Výše uvedená reportáž kritizovala provedení úprav dopravního značení a technická opatření pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy ve Volgogradské ulici. Dovolím si proto shrnout podstatná fakta, která v reportáži nezazněla," řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela (ANO) a dodal, že projekt provázela řada pochybení. Například nedostatečná kvalifikace projektanta, neprojednání návrhu s místními nebo fakt, že projekt neměla dostat na starost jeho kolegyně Karolína Hrbková, která zodpovídá za územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí.

„Jsem toho názoru, že by realizace takové akce již neměla vzniknout, a tímto se omlouvám za vzniklé komplikace všem občanům předmětné lokality. Důrazně jsem upozornil Karolinu Hrbkovou, že její gesce zejména spočívá v pořizování územního plánu a v činnostech spojených s veřejnou zelení ve městě Liberec a nikoli s realizací dopravních staveb, které přísluší gesčně do mé správy," řekl Kysela.

NESPOKOJENÍ BUDOU VŽDYCKY

Hrbková (Změna pro Liberec) ale většinu argumentů Kysely odmítá. Podle ní byla dle dohody s Kyselou od začátku spolupráce příprava rekonstrukce Volgogradské ulice v její gesci, včetně provizorního opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy do doby rekonstrukce.

„Realizace podobných opatření s sebou vždy nese určitou míru nespokojenosti. Provizorně zde napravujeme nevyhovující stav, který je v lokalitě již minimálně 35 let. Zároveň nad situací nezavírám oči jako mí předchůdci na radnici a postupnými kroky situaci řeším," řekla Hrbková v reakci na obvinění Kysely.

Ačkoliv místní obyvatelé umístění retardérů považují za zbytečné, rekonstrukci ulice vítají.

„Je to tady tankodrom. Díra vedle díry a ten stav trvá už od nepaměti. Je potřeba tu silnici pořádně opravit," řekl jeden z projíždějících řidičů.