Současné smlouvy totiž brzy skončí a bude nutné zadat zakázku pro další roky. „Po velkých debatách jsme dospěli k tomu, že je rizikové spoléhat na to, že by služby zakázku vyhrály. Pokud by ji nevyhrály, tak by nám zůstala společnost k likvidaci, protože by neměla co dělat,“ vysvětlil primátorův náměstek Jiří Šolc (Starostové).

Zákon o veřejných zakázkách sice umožňuje výjimku v podobě zadání prací akciové společnosti napřímo, pro její získání je ale nutné, aby společnost pro město v uplynulých třech letech zajišťovala nejméně 80 procent prací. „Technické služby ale dělaly pro soukromé subjekty více externích zakázek,“ doplnil Šolc.

Zastupitelé proto schválili převod akciové společnosti na příspěvkovou organizaci, která plní úkoly ve veřejném zájmu. „Příspěvkovka“ má vzniknout na začátku příštího roku, zatím ale aktivní nebude. „Budeme směřovat kroky k tomu, abychom naše pracovníky či techniku transformovali nejpozději do 1. května. Výhledově bychom organizaci chtěli svěřit i veřejné osvětlení či další činnosti,“ dodal náměstek.

V zastupitelstvu panovala nad záměrem úplná shoda. „Vidím v tom přechodu spoustu výhod, bude skvělé, když Technické služby začnou konečně soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách. Také jsem rád, že bude možné z Technických služeb získávat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím,“ řekl opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Technické služby zaměstnávají přibližně 155 lidí, Liberec je jejich jediným akcionářem.