Alespoň to vyplývá z dopisu českodubského starosty Jiřího Milera, který v pátek obdrželi rodiče dívek, kteří si na postup ředitelky stěžovali zřizovateli školy, tedy městu Český Dub.

„Postup ředitelky Základní školy Český Dub ve věci udělených výchovných opatření není v rozporu s platnými právními předpisy a je plně v kompetenci ředitele školy,“ stojí v zaslaném dopise podepsaném starostou Českého Dubu. Kromě toho se pak rada rozhodla zaslat dopis i ústřední školní inspektorce Olze Hofmannové, ve kterém je podrobně zdůvodněno rozhodnutí rady.

Mimo jiné v něm Český Dub podává připomínky a podnět k přezkoumání šetření liberecké školní inspekce. K té podali stížnost rodiče dvou dívek, kterých se dvojky z chování dotýkají. Liberecká školní inspekce shledala jejich stížnost na postup ředitelky školy jako důvodnou.

„Rada města Český Dub se po bedlivém právním zkoumání shodla, že ředitelka školy postupovala podle platné právní legislativy, rozhodnutí je plně v její kompetenci a my jej respektujeme,“ uvedl českodubský starosta Jiří Miler. Kromě jiného dodal, že podle jeho názoru mohla školní inspekce do celé věci vnést světlo, což se však podle něj nestalo.

Rodičům, kteří se se svou stížností obrátili nejen na školní inspekci, ale i na zřizovatele školy, tedy Český Dub, rada nabídla schůzku v kanceláři starosty, kde jim chce podat ústní vysvětlení rozhodnutí Rady města Český Dub. Schůzka by se měla konat v úterý a o jejím výsledku vás budeme dále informovat.