„Uvedl, že v odpoledních hodinách nalezl v lesním porostu předmět podobný munici. Po nálezu se vydal domů, kde si prostřednictvím internetových stránek vyhledal, že by se opravdu mohlo jednat o munici, a proto na místo přivolal policii. Do příjezdu hlídky s předmětem nijak nemanipuloval," sdělila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová s tím, že na místo operační důstojník vyslal hlídku z Chrastavy a zároveň pyrotechnika z teplické expozitury.

Policisté neprodleně místo nálezu podezřelého předmětu obehnaly páskou a vyčkali do příjezdu policejního pyrotechnika. Ten šetřením na místě zjistil, že nejde munici. Přesto nalezený předmět odvezl k bezpečné likvidaci.

„V případě samotného oznamovatele musíme vyzdvihnout jeho aktivní a velice zodpovědný přístup, neboť na místě nálezu z předmětem nijak nemanipuloval a nikam jej nepřevážel. Takto by měli postupovat všichni lidí, kteří se s podobnými nálezy setkají," uporozňujě Šrýtrová.

Policie radí, jak se při nálezu zachovatKaždý, kdo nalezne zbraň, střelivo, vojenskou munici anebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

S těmito předměty nálezce samostatně nemanipuluje a neodnáší je z místa nálezu, a to ani tehdy je-li sám držitelem zbrojního průkazu! Naopak nalezené doklady vydávané podle zákona o zbraních (zbrojní průkaz, průkaz zbraně, evropský zbrojní pas atd.) je nálezce povinen neprodleně odevzdat příslušníkovi policie nebo kterémukoliv útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy.