Do roku 2013 bylo pro trojici krajů vyčleněno celkem 656 milionů EUR z Unie, tedy necelých 16 miliard korun. „Vzhledem k rychlosti čerpání, která v loňském roce nabrala na obrátkách, předpokládáme, že všechny prostředky vyčerpáme,“ uvedl Radko Martínek, předseda Regionální rady.

Z programu ROP Severovýchod čerpá zejména město Liberec. 325 milionů korun již získalo na opravu a revitalizaci monumentální budovy libereckých Městských lázní, 152,5 milionu korun na dostavbu bazénu a 56 milionů korun na revitalizaci kostela sv. Máří Magdalény.