Lepší péči o pacienty a příjemnější prostředí pro personál Centra psychiatrie Krajské nemocnice v Liberci (KNL) zajistila rekonstrukce budovy z konce 19. století. Modernizace prostor Oddělení psychiatrie pro dospělé za 148 milionů korun posunula léčbu v Liberci ke standardům 21. století. Krajská nemocnice díky tomu rozšířila akutní lůžkovou péči i ambulantní péči denních stacionářů. Podle vedení KNL se zlepší také dostupnost léčby pro pacienty z celého kraje.

Liberecké Centrum psychiatrie je jediné lůžkové zařízení svého druhu v kraji. Poptávka po poskytování psychiatrické péče přitom stále roste. Nově se navýší kapacita oddělení na 56 lůžek. „Již nyní víme, že ani takový počet lůžek nebude pro náš region dostatečný. Ovšem kromě zvýšeného tlaku na poskytování hospitalizační péče vnímáme i stále vyšší potřebu poskytování ambulantních služeb. Čekací doby na poskytnutí lůžkové i ambulantní psychiatrické péče se bohužel nejen v našem regionu, ale v celé ČR, prodlužují,“ uvedl přednosta Centra psychiatrie a primář Oddělení psychiatrie pro dospělé Jaromír Hons.

Rekonstrukcí prošly budovy I a E. „Během rekonstrukce se kompletně změnila dispozice budovy E v nemocničním areálu. Nyní je zde umístěna uzavřenější část naší psychiatrie pro léčbu pacientů s akutními stavy: uzavřená stanice intenzivní péče a polootevřená rehabilitační stanice,“ vysvětlil primář. Na pacienty tak čeká mnohem přívětivější prostředí. Podle Honse umožní ubytovací komfort ve dvoulůžkových pokojích s hygienickým zařízením a humanizované terapeutické prostředí poskytování akutní psychiatrické péče v podmínkách odpovídajících standardům 21. století. 

Seniorská ombudsmanka Lenka Tarabová
V Liberci odvolali seniorského ombudsmana. Hledat budou nového

Zároveň se zlepší zázemí pro lékaře a zdravotnický personál. „Konečně máme pořádné zázemí. To, že patří sociální zařízení a sprchy k šatně, o tom se nám mohlo jenom zdát. Doposud byla sprcha na celou budovu pro všechny jenom jedna, ať to byly uklízečky, nebo lékaři. Personál se tak na nové zázemí velice těší. Chceme, aby byli spokojení a rádi chodili do práce. Když tady budou spokojení, zase se to odrazí na péči o pacienty,“ řekla Deníku vrchní sestra oddělení Martina Löffelmanová.

Během rekonstrukce, kterou z velké části financovala evropská dotace, se na konci roku 2019 přesunula část psychiatrického oddělení mimo hlavní areál nemocnice do budovy I. Prostory, kde kdysi sídlilo plicní oddělení, prošly komplexní proměnou. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře díky tomu mohou pacienti využívat moderní a přívětivě působící ambulance, denní stacionáře a prostory uzpůsobené pro střednědobé hospitalizační pobyty. K dispozici jim jsou terapeutické místnosti, jídelna, ubytováni jsou na dvoulůžkových pokojích s hygienickým zařízením. V rámci miniareálu pacienti užívají také terapeuticky skvěle působící zahradu včetně altánu.

Kvůli přestavbě ale musela být omezena některá péče. Jak upozornila vrchní sestra Martina Löffelmanová, s návratem na budovu E se vrací do normálu také poskytovaná péče, která se navíc rozšíří. „V místě, kde jsme doposud byli, jsme museli zredukovat celou řadu aktivit, které jsou nedílnou součástí léčby. O ty byli naši pacienti ochuzeni. Jsou to například terapie, které snižují napětí a stres, relaxační cvičení atd. Nově máme terapeutické místnosti, relaxační místnost, máme novou velkou dílnu pracovní terapie,“ vyjmenovala.

Obchodní akademie Česká Lípa.
Možný trend budoucnosti: Liberecký kraj vsadil na chytré budovy

Novinkou je i to, že pacienti budou mít svůj vlastní osobní prostor. „Budou pouze na dvoulůžkových pokojích, budou se moci volně pohybovat, takže si každý najde svoje soukromí a nebudou muset být všichni na malém prostoru, což leckdy navyšuje tenzi pacientů. Už jen to, že máme více prostoru, bude příjemnější. Když pacient není v tenzi, tak lépe spolupracuje, a to se zase odráží na průběhu léčby a délce hospitalizace,“ vysvětlila.

Součástí oddělení jsou i dva nové izolační pokoje, do kterých míří pacienti v akutní fázi nemoci, ve velkém napětí a neklidu, kteří musí být fyzicky omezeni. „Buď se na izolačním pokoji pohybují na volno, nebo jsou fyzicky omezeni na nezbytně nutnou dobu. V tomto případě musí být odděleni od ostatních pacientů, abychom zajistili bezpečí jejich i ostatních. Pocit bezpečí je základní pro lidi na uzavřené stanici,“ přiblížila použití pokojů Löffelmanová.

Zajímavostí je, že například sociální zařízení na izolačních pokojích je vyrobeno z antivandal materiálu a prvků, aby nedošlo k poškození nebo zranění pacienta. „Prakticky se tak pacientovi nemůže nic stát. Kachličky jsou pak v pokoji z důvodu, abychom tam udrželi hygienu, protože pacient může vylévat něco na stěnu. Stát se může cokoli,“ dodala vrchní sestra.

Odborný lesní hospodář Karel Kolář.
Myslivec Karel Kolář: Vítám v lese všechny, kteří s dobrým srdcem přicházejí

Na tyto izolační pokoje se mohou umisťovat také pacienti, kteří trpí úzkostí a obávají se okolí, jsou paranoidní. „Přijdou a řeknou, já tam chci být zavřený, chci být sám, bojím se ostatních. Pokoje můžeme využít i v případě, že se tady vyskytne nějaká infekce, kdy se z nich pak stanou expektační místnosti, kdy tam je pacient v izolaci,“ vysvětlila Löffelmanová.

Podle generálního ředitele nemocnice Richarda Lukáše byla rekonstrukce budov jedním z nejdůležitějších projektů KNL. „Centrum psychiatrie svým nadregionálním významem a také moderním přístupem k pacientovi potvrzuje výsadní postavení Krajské nemocnice Liberec v systému zdravotnictví v Česku,“ řekl Lukáš při slavnostním otevření nové budovy.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtera jsou v současné době problémy lidské duše oproti fyzickým a navenek viditelným útrapám často neprávem upozaděny. „Psychické zdraví je přitom stejně důležité, neboť se promítá do celkového stavu člověka. Těší mě, že se pacienti psychiatrie budou léčit v moderních prostorách liberecké nemocnice,“ dodal Richter.

Rekonstrukce probíhala od března 2018 do prosince 2020. Celkové náklady byly 148 milionů korun, z toho evropská dotace pokryla 126,5 milionu, Krajská nemocnice ze svého rozpočtu doplatila 22 milionů korun.