Grabštejn nevyhledávají jen turisté, ale i armádní psovodi. V podhradí totiž sídlí Centrum vojenské kynologie. Svůj domov tu našel i psí válečný veterán Athos, který se vyznamenal v Afghánistánu. „Pes vyřazený ze služby buď odchází na pracoviště doplňování a péče o psy, kde zůstává na dožití, nebo ho nabízíme do civilní sféry. Některá zvířata ale končí u svých psovodů,“ říká náčelník centra Andrej Vítek.

Můžete přiblížit náplň činnosti Centra vojenské kynologie?
Mezi úkoly centra patří výcvik služebních psů a psovodů pro resort Ministerstva obrany a pro Celní správu a Vězeňskou službu ČR. Dále pak příprava služebních psů a psovodů do zahraničních operací a v etapě výcviku je i příprava pro posílení Policie České republiky.

Na co konkrétně se výcvik zaměřuje?
Centrum má dvě výcvikové jednotky. Jedna z nich je určena pro výcvik strážních a hlídkových psů, druhá pro výcvik psů na speciální pachové práce jako vyhledávání výbušnin, omamných a psychotropních látek, zbraní a munice.

Jak se k vám psi dostávají?
Centrum nakupuje psy pro celý resort Ministerstva obrany. Roční až tříletí psi se k nám dostávají z civilní sféry. Při vlastním výběrovém řízení se musí podrobit přezkoušení povahových vlastností a veterinární prohlídce. Po splnění podmínek se umístí na čtyři týdny do karantény.

Co se děje dál?
Psa vykupujeme pro konkrétního psovoda, který je mu přidělen po celou dobu vojenské kariéry psa. Následuje tříměsíční kurz, poté musí pes s psovodem splnit podmínky přezkoušení a pak je mu zadána kategorie. Následně se provádí kondiční výcvik a pes je připraven k nasazení.

Kdy spolu psovod a pes navazují vztah?
Právě během kurzu by mělo dojít k socializaci, navázání kontaktu a vybudování vztahu na základě důvěry. Samozřejmě se může stát, že si psovod a pes nesednou, v tom okamžiku se pes přidělí k jinému psovodu. Ale záleží i na zkušenostech psovoda a povaze psa. Výcvik je postaven na důvěře a na principu odměňování.

Kdo v tom páru zastává dominantní roli?
Hlavní roli hraje psovod. Když to řeknu laicky, psovod řekne a pes by měl poslechnout.

close Podplukovník Andrej Vítek (vlevo) z Centra vojenské kynologie Chotyně Armády ČR a pes Athos. info Zdroj: Deník / Petr Zbranek zoom_in Podplukovník Andrej Vítek (vlevo) z Centra vojenské kynologie Chotyně Armády ČR a pes Athos.

Jak dlouho trvá výcvik psa?
Do procesu zadání kategorie přibližně tři měsíce v kurzu, jinak pokračuje kondiční výcvik. Vyučovací hodiny trvají standardních 45 minut jako ve škole a probíhají jak odpoledne, tak i odpoledne.

Existuje „psí důchod“? Co se stane se psem, který neobhájí kategorii?
V osmém roku věku psa je možné požádat o vyřazení z aktivní služby, a to buď kvůli zdravotním problémům, nebo právě kvůli nesplnění výcvikové kategorie. Pes se vyřadí, a buď odchází na pracoviště doplňování a péče o psy, kde zůstává na dožití, nebo pokud na tom je zdravotně dobře ho nabízíme do civilní sféry. Pokud si ho tedy neodkoupí psovod.

Chápu to tedy správně, že nemocný pes zůstává zde?
Ano, pes závislý na veterinární péči zůstává u nás. Psy neutrácíme, staráme se o ně až do konce jejich života. Většinou se dožívají 10 až 12 let.

V osmi letech tedy pes automaticky končí se službou?
Nikoli. Pokud obhájí kategorii, nadále pokračuje v aktivní službě. Máme psy, kteří slouží v i devíti či deseti letech.

Co všechno musí pes umět, aby mu byla zadána kategorie nebo aby ji obhájil?
Musí před komisí splnit podmínky zkušebního řádu, který je základní metodikou pro hodnocení připravenosti služebních psů kategorií strážní, hlídkoví a speciální psi v rezortu Ministerstva obrany. Uvádí kritéria výkonu k zadání nebo obhajobě příslušné kategorie psů a rozsah výročního hodnocení služebních psů. Metodické postupy tohoto zkušebního řádu slouží zároveň pro hodnocení úrovně vycvičenosti služebních psů při jednotlivých druzích odborné kynologické přípravy.

Jaký je rozdíl mezi hlídkovým psem a psem na speciální práce?
Jednoznačný rozdíl je ve výcviku jednotlivých kategorií. Hlídkoví a strážní psi se používají ke střežení, zatímco psi na speciální práce se zaměřují na vyhledávání výbušnin, zbraní, omamných a psychotropních látek.

Kde všude se vámi vycvičený pes uplatní?
V zahraniční operaci nebo při mimořádných stavech. Například v minulosti pes plnil úkol ve spojitosti s návštěvou bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.

Kterých misí se vaši psi účastnili?
Účastnili se operací na území Kosova, Iráku a Afghánistánu.

Pokud projeví voják zájem stát se psovodem, co pro to musí udělat?
V resortu obrany aktuálně neexistuje kynologický obor. Propagujeme ho v rámci prezentace při dnů otevřených dveří nebo během akcí na veřejnosti. Voják si může podat na centru žádost, kterou následně zvážíme. Preferujeme zkušenost s kynologií, ať už v armádě či civilu. Do pracoviště doplňování a péče o služební psy zařazujeme i vojáky s malými zkušenostmi a časem se mohou dále vypracovat.