A hned první příspěvek od zastupitelky Starostů Květy Vinklátové si servítky rozhodně nebere. Vinklátová je totiž i členkou správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu. Její členové teď posuzovali došlé žádosti o granty z této oblasti.

PRÁCE ZA JINÉHO

„Každý z nás dostal k hodnocení 12 žádostí. Každá žádost měla ještě jednoho hodnotitele. Museli jsme pročíst pravidla, seznámit se s výzvami, hodnotícími formuláři a žádostmi samotnými. Během pěti dnů jsme museli najít několik volných hodin času, abychom vše nastudovali a hodnocení včas odevzdali. Další čas jsme strávili jako „arbitři" nad projekty, kde se hodnotitelé od sebe příliš lišili. A když jsme to všechno udělali, přistál nám do schránek mail, kde asistentka náměstka Jana Korytáře (člen správní rady a hodnotitel) z jeho pověření posílá rezignaci dva dny poté, co měl odevzdat svůj díl práce," píše Vinklátová.

Květa Vinklátová.

Žádosti, které Jan Korytář neobodoval a neposoudil, se tak narychlo musely rozdělit mezi zbylé členy správní rady. A to Vinklátovou nazdvihlo ze židle. „Za normálních okolností bych za takové nehorázné jednání kohokoliv poslala někam hodně daleko. Neudělám to, protože žadatelé čekají na peníze a já i kolegové hodnotitelé, včetně úředníků, už jsme odvedli dost práce," zlobí se Vinklátová.

„Výsledek je, že my ostatní si musíme rozebrat nezhodnocené projekty a za pana náměstka je ohodnotit. Za normálních okolností bych za takové nehorázné jednání kohokoliv poslala někam hodně daleko." Květa Vinklátová.

ZÁBAVA V ŽITAVĚ?

Tu vzápětí rozčílil další mail, ve kterém je na videu Jan Korytář na slavnostech Spectaculum v Žitavě. „To je patrně ten důvod, proč na nás padla práce za někoho jiného. Někdo se baví a někdo jiný za něj dělá," říká zastupitelka.

Že by za neodevzdanými hodnoceními žádostí o dotace bylo Korytářovo čtrnáctidenní zkušební bydlení v Žitavě, náměstek odmítá. „Do Žitavy jsem jezdil většinou až po pracovní době, která je většinou delší než osmihodinová. Tzn., že z Liberce jsem většinou odjížděl kolem 19 hodiny," uvedl Korytář v diskuzi na facebooku. Proč ale svou část žádostí k posouzení neodevzdal, už nevysvětlil.

NEJASNÁ PRAVIDLA

Dotační fond města přitom čelí od počátku kritice opozice. Hádky na zastupitelstvu byly nekonečné, práce na pravidlech fondu se několikrát předělávala a výsledkem je, že žadatelé mohli žádosti podat až teď na jaře namísto původně plánovaného loňského roku. „Je to zvláštní situace. O tom, komu a v jaké výši se peníze přidělí, bude zastupitelstvo rozhodovat až na konci května. My jsme přitom žádali na projekt, který se už mezitím uskutečnil, teď nevím, jakou vlastně máme šanci. Nová pravidla jsou divně nastavená, je tam složitý bodový systém. Takže buď si budete vymýšlet, abyste nasbírali co nejvíc bodů, nebo hrát fér a dostanete jich málo," sdělil Deníku jeden z žadatelů na volnočasové aktivity pro děti, který nechtěl zveřejnit jméno.

VYCHYTAT MOUCHY

„Hodnocení v současné podobě je tragédie a přes proklamovanou snahu o objektivitu se od ní výrazně vzdálilo," potvrdil na sociální síti člen správní rady a zastupitel za ODS Ondřej Červinka. Korytář, který novou podobu Dotačního fondu prosazoval, uznává, že systém má své mouchy, které se musí do podzimního kola žádostí vychytat. „Navíc jsem navrhoval, aby hodnocení projektů nedělali členové správních rad, ale externí hodnotitelé, jako např. v Ekofondu." To ale považuje zastupitel SLK Michal Hron za nerozumné. „Externí hodnotitelé také něco stojí, ale hlavně se nikomu nezodpovídají a zvyšují tak korupční riziko."