Na první kurz z třídílného cyklu přednášek, které pořádá Technická univerzita v Liberci, dorazili studenti středních škol z celého regionu. „Kapacita seminářů je zhruba 60 míst a na všechny zájemce se bohužel nedostalo,“ informoval Jaroslav Mlýnek z katedry matematiky a didaktiky matematiky pedagogické fakulty TUL.

Účastníci semináře si vyslechli přednášku „Užití kryptografie v internetovém bankovnictví“. Přednášející Jaroslav Mlýnek se v ní zaměřil na možnosti užití symetrických a asymetrických šifer, na význam certifikátu veřejného klíče a certifikační autority.

„Studenty zaujal například výklad o postupu při vytvoření a ověření digitálního podpisu s jeho užitím,“ komentovala mluvčí TUL Jaroslava Kočárková.

Cyklus tří odborných seminářů připravila liberecká katedra matematiky a didaktiky matematiky v rámci projektu, který podpořilo město Liberec částkou 23 tisíc korun. Právě díky finanční podpoře města jsou tyto kurzy bezplatné.

„Seminářů jsme využili také ke kompletnímu představení fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Seznámili jsme studenty se všemi našimi studijními programy a s podmínkami přijímacího řízení. Hovořili jsme také o možnostech ubytování a nadstandardních podmínkách sportovního a kulturního vyžití. Studentům jsme představili také další možnosti studia přírodovědných a technických oborů na ostatních fakultách liberecké univerzity,“ řekla proděkanka pedagogické fakulty Alena Kopáčková.

Dodala, že v rámci projektu mohli středoškoláci také bezplatně ochutnat oběd ve vysokoškolské menze.

Na programu druhého semináře, který se uskuteční v univerzitní knihovně 12. prosince, bude přednáška „Výpočty nebezpečí na železnici“, kterou povede Jiří Taufer. Cílem této přednášky bude ukázat možnosti matematického hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení. Půjde o demonstraci použití počtu pravděpodobnosti pro výpočet veličin, které popisuji spolehlivost různých zařízení.

Výhodou bezplatných matematických kurzů, které pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky TUL, je to, že účast na jednotlivých seminářích není podmíněna účastí na všech. Třetí, poslední kurz se uskuteční v univerzitní knihovně 13. ledna příštího roku.