Podobnou akci liberecká přehrada Harcov ještě nezažila. Dělníci ji skrz naskrz provrtávají, aby zjistili, jak vypadá její zdivo a podloží více než století poté, co byla přehrada postavena. Deníku to potvrdil Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe, které stavbu financuje částkou 1, 7 milionu.

„Kvůli použití těžké vrtací techniky jsme museli nechat uzavřít hráz. Ta bude až do 20. července neprůchodná," sdělil Jaroušek.

Právě skrz hráz se centimetr po centimetru propracovávají ocelové vrtáky, z nichž odborníci určí, jestli se zdivo někde nedrolí a nebo neprosakuje vodu. Celkem čtyři vrty půjdou na dno hráze a pak ještě 15 metrů do dna. Ze vzorků se vyčte, jestli je podloží dostatečně stabilní.

„Podle výsledků budeme plánovat opravy. Tu analýzu jsme provést museli, protože bez ní by nebylo možné říct, jak se stavba chová více než století od svého vzniku," doplnil Jaroslav Jaroušek.

Vrtací práce má na starost ústecká firma AZ Consult. Její zástupce Karoly Alföldi vysvětlil, že většina přehrad trpí právě průsaky vodou, dá se tudíž očekávat, že ani harcovská přehrada nebude výjimkou.

„Všeobecně platí, že hráze jsou náchylné na průsaky. Tomu se nedá zabránit, za ta dlouhá desetiletí si voda najde svoji cestičku. Na stabilitu hráze to ovšem nemá žádný vliv," uvedl geolog.

Firma aktuálně provádí počáteční vrty v šířce 76 milimetrů. Vyvrtaný materiál se zdokumentuje a podrobí laboratorním zkouškám a analýzám. Výsledky určí pevnostní charakteristiku hráze i jejího podloží. Vrty se pak rozšíří na šířku 127 milimetrů, načež se provedou pevnostní zkoušky.

„Dostáváme se do míst, která oko člověka nevidělo přes 100 let. Neočekáváme ale žádné mimořádné nálezy. Přehrada je dobře postavená," pochválil nádrž Alföldi.

Liberecká přehrada Harcov byla dokončena v prvním pololetí roku 1904. Vznikla jako reakce na ničivou povodeň z roku 1897, která zničila Liebiegovu továrnu a napáchala značné škody i ve středu města na soutoku Harcovského potoka a Nisy. Ihned po jejím dokončení se nádrž začala plnit a ještě v listopadu téhož roku zadržela povodeň o objemu 230 000 m3. Hráz je vysoká 19 metrů a dlouhá 157 metrů. V koruně je hráz široká 4,5 metru.