Liberecký kraj přišel s memorandem, který jeho účastníky zavazuje ke spolupráci a společnému postupu při řešení protipovodňové ochrany na Lužické Nise. Její povodí je oblastí s významným povodňovým rizikem. Dokument má sloužit hlavně při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise. Kraj by ho měl uzavřít s Povodím Labe i šesti obcemi a městy, kterými řeka protéká. Většina obcí bude o zapojení teprve hlasovat na svých zastupitelstvech. Už teď ale někteří ze starostů a starostek vyjadřují nesouhlasné názory. Opatření jsou podle nich zbytečná a drahá.

Kraj podle radního pro životní prostředí Václava Židka přistoupil ke komplexnímu řešení protipovodňové ochrany na Lužické Nise hlavně proto, že současná protipovodňová ochrana části obydleného českého území ležícího na řece není dostatečná. Podle něj je potřeba její budování koordinovat společně. Pokud by to dělaly obce samy a nezávisle, tak by se podle Židka zvýšil odtok Lužické Nisy do Německa, což by znamenalo porušení mezinárodních dohod a obce by pravděpodobně nedostaly stavební povolení na plánované stavby.

Veverky, které našly dočasný azyl v liberecké Arše.
Záchranná stanice Archa v Liberci zažívá extrémní sezónu. Uvítá pomoc

„Kraj si nechal minulý rok zpracovat studii, posouzení ekonomické efektivity, ze které vyplývá, že vhodná míra ochrany majetku formou protipovodňových hrází a rozšířením koryta toku odpovídá průtoku stoleté vody. Jako kompenzační opatření bude navrženo vodní dílo Andělská Hora, a to jako suchá nádrž, jejíž kapacita by měla umět vyrovnat objem vody, který by se jinak rozlil v intravilánu měst a zároveň zpomalí průběh povodňové vlny,“ vysvětlil radní Židek.

Kraj už jednal o dané problematice nejen s Povodím Labe, ale také s městy Chrastava, Hrádek nad Nisou, obcemi Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo údolí a s městem Liberec, které má na svém území zpracovanou studii proveditelnosti protipovodňových opatření na Lužické Nise. „Kraj i obce se na pořízení protipovodňové ochrany budou podílet rovnou měrou – každá strana padesáti procenty,“ sdělil hejtman Martin Půta. Dodal, že náklady na opatření by neměly být vyšší než majetek, který mají ochránit. Projektová dokumentace bude stát asi 17,5 milionu korun, samotná protipovodňová opatření podle Židka vyjdou zhruba na 1,5 miliardy. Se stavbou se počítá v rámci několika let.

Vadí finanční náročnost a nejistý výsledek

Vysoké finanční náklady jsou spolu s neefektivností opatření hlavním důvodem, proč se někteří starostové dotčených obcí k nápadu staví zatím odmítavě. „Koordinovat společný postup je správný nápad. Nicméně navrhovaná opatření neřeší náš problém v Chrastavě s řekou Jeřicí, na které jsou taky často povodně. Nevím, jestli nám to skutečně pomůže. O tom, jestli do toho půjdeme, bude teprve rozhodovat zastupitelstvo. Já sám jsem na vážkách,“ řekl Deníku starosta Chrastavy Michael Canov.

Podobně se vyjádřila starostka Chotyně Jana Mlejnková. „Já navrhnu zastupitelstvu, aby memorandum neschválilo. Je to podle mě zbytečné, při povodních v roce 2010 šla velká voda po Jeřici,“ uvedla.

Problém s Jeřicí mají také v Bílém Kostele nad Nisou, kde se řeka slévá právě s Lužickou Nisou. Podle starosty obce Jiřího Formánka jsou náklady na opatření příliš velké. „Konkrétně u nás jsou druhé nejvyšší. Myslím si, že by se mnohem více mělo na stavbě podílet Povodí Labe. O tom, jestli se připojíme k memorandu, bude rozhodovat zastupitelstvo a já nechci výsledek předjímat,“ reagoval Formánek.

Třídění odpadu - skládka. Ilustrační snímek.
Liberec chystá nové vyhlášky o odpadu. Město chce, aby občané více třídili

Koordinátorem předprojektové přípravy celého komplexu liniových protipovodňových opatření bude Liberecký kraj, který za finančního přispění měst a obcí zajistí studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu rozhodnutí i posouzení vlivů na životní prostředí. „Státní podnik Povodí Labe zajistí koordinaci zpracování celkového posouzení vlivu navrhovaných liniových opatření na odtokové poměry v hraničním profilu. Na základě výsledků společně rozhodneme, v jakém rozsahu bude potřeba vybudovat vodní dílo Andělská Hora,“ informoval radní Židek.

Suchý poldr se sice bude jmenovat Andělská hora, nicméně leží v katastru Machnína, který patří pod Liberec. Pokud k výstavbě vodního díla dojde, uvažuje se, že když nebude plnit svou funkci, tedy zadržovat vodu, mohl by pro místní sloužit jako rekreační oblast.

Podobný plán má i Liberec, který na Lužické Nise v ulici Wintrova chce budovat protipovodňový park za 1OO milionů, který pokud nebude zaplavený, poslouží pro relaxaci místních. Jeho stavbě nicméně budou muset ustoupit desítky zahrádek, která tam stojí už přes 50 let.

„Již víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Proto je dobré být připraven. Věřím, že memorandum je prvním krokem k tomu, abychom řeku a její okolí nenásilně a v souladu s přírodou upravili tak, aby v případě povodně napáchala co nejméně škod. Zatím jsme stále ještě ve stadiu plánování, a to od poslední velké povodně uplynulo už jedenáct let,“ prohlásil hejtman Martin Půta.