„Od očkování se opravdu upustilo. U starších dětí, které chodily na takzvané přeočkování v jedenácti letech skončilo v roce 2008, u novorozenců se přestalo očkovat v loňském roce,“ potvrdila Jana Prattingerová. Výjimkou jsou pouze případy, kdy se TBC vyskytuje v rodině, dítě nebo člen domácnosti se narodilo či pobývalo v rizikové oblasti nebo se dostalo přímého do kontaktu s nemocným.

Na zrušení vakcinace panovaly mezi samotnými odborníky rozporuplné názory. „Myslím, že to není dobré, vzhledem k velké migraci obyvatel,“ soudí například dětská a praktická lékařka Milana Ciprová. Nakonec ale podle epidemioložky Jany Prattingerové z Krajské hygienické stanice v Liberci (KHS) převládl argument, že očkování nechránilo před samotným onemocněním, ale pouze před nejzávažnějšími formami choroby, které mohou trvale poškodit mozek.

Onemocnění je rozšířeno zejména v extrémně lidnatých a chudých zemích. „V rámci Evropy je nemoc rozšířena zejména v zemích bývalého Sovětského svazu – na Ukrajině, v Rusku, Litvě, Lotyšsku a Bělorusku, ale také v Bosně a Hercegovině, Rumunsku či Moldávii,“ potvrdila Jana Prattingerová.

Dodala, že většina případů TBC, které protiepidemiologické oddělení KHS registruje, jde na vrub právě cizincům z ohrožených oblastí. To podle ní ale rozhodně není důvodem k výskytu epidemie ani strachu z nakažení. „Infikovat se můžete pouze při dlouhodobém blízkém kontaktu s nemocným. Určitě se nenakazíte, když na vás někdo kýchne na ulici či v tramvaji,“ říká rozhodně.