Cyklisté v krajském městě si opět o něco polepší. Hlavně ti mladší. Liberecký kraj totiž plánuje spojit své dopravní hřiště ve Zhořelecké ulici se stávající cyklostezkou kolem Nisy, jež vede nedaleko. Bude třeba napojit cyklostezku v oblasti Zeyerovy ulice, vyřešeno má být i navázání na cyklotrasu v úseku Svobodovy ulice. Několik set metrů dlouhý úsek bude možné využít jako bezpečnou cestu k dopravnímu hřišti, kde probíhá výuka dětí ze základních škol.

„Z pětaosmdesáti procent by měl být projekt financován z evropských fondů a z patnácti procent Libereckým krajem. Celkové předpokládané náklady projektu jsou deset milionů korun. Podíl spolufinancování kraje by byl tedy jeden a půl milionu,“ odhaduje Martin Sepp, náměstek hejtmana pro dopravu.

Hlavní zdroj financování bude Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionálních center. Kraj chce také žádat o spolufinancování projektu v rámci ROP 2.1, ale to je možné pouze v případě, že bude projekt zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“.

Radou kraje byl projekt do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM) zařazen. Nový úsek cyklostezky podél Nisy, která zatím končí kousek za fotbalovým stadionem a vlastně nikam nevede, bude dalším střípkem do poměrně slabé sítě cyklotras v Liberci.

V nedávné době byla například pro liberecké cyklisty zobousměrněna Pražská ulice, v ulici U Nisy se objevily barevné cyklopruhy, stejně tak jako na třídě Dr. Milady Horákové. I za to málo jsou cyklisté rádi. Vedle toho se myšlenky na stavbu padesátikilometrového úseku Odra – Nisa, která má vést do Německa až k Baltskému moři, jeví jako čirá fantazie.