Půjde li to tak dál, mladá generace bude muset žít s rodiči. Ne, že by chtěla, ale nic jiného jí nezbude. Nových bytů, kam by se lidé mohli stěhovat, totiž moc nepřibývá.

Liberecký kraj je co do počtu nově postavených bytů na chvostě celorepublikového žebříčku. Méně nových bytů se zkolauduje již jenom v Karlovarském kraji.

„V roce 2011 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 839 bytů, tedy o 27,2 % méně než v roce 2010. Meziroční snížení počtu zahájených bytů vykázala polovina krajů, nejvýraznější ale právě náš kraj“, informuje liberecká pobočka Českého statistického úřadu.

Většina v kraji postavených bytů vzniká v rámci rodinných domů, samostatných bytů v podobě jednotek v bytových domech bylo pouze 26. „Další nové byty vzniknou stavební úpravou nebytových prostor (81 bytů), v nebytových budovách bude realizováno 27 bytů. O 19 bytů bude rozšířena síť bytů v domech s pečovatelskou službou a domech-penzionech,“ dodává statistika.