Návštěvníci nebudou muset chodit podél tramvajových kolejí, ale bude je čekat procházka parkem. „Kdysi to byla krásná lokalita. Rozhodli jsme se udělat kroky šetrné k přírodě, které tam přilákají lidi a vrátí místu půvab,“ řekl liberecký náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc. 

Město chce lokalitu za tři miliony proměnit k lepšímu, část nákladů pokryje dotace. Lesníci už ve Fibichově pokáceli stromy, které byli nebezpečné, arboristé ošetřili některé vzrostlé stromy, které potřebovali péči a zahradníci v posledních dnech vysázeli v parku 145 nových stromů a 114 keřů. „Jsem ráda, že se tady konečně začalo něco dít. To místo si to zaslouží. Doteď se mu nikdo nevěnoval a na procházky si tam troufnul jen málokdo,“ řekla Deníku paní Jarmila, která bydlí nedaleko a okolo lesoparku chodí skoro denně venčit psa. „Není tam cesta, je tam mokro a nebylo tam ani vidět, jak to bylo zarostlé. Přitom je to obrovská plocha, která není nijak využívaná, což je škoda,“ dodala paní Jarmila. 

Koloběžky Bolt v Liberci.
Sdílené koloběžky se v Liberci těší značné oblibě. Karamboly se jim nevyhnou

Město si od obnovy tohoto veřejného prostoru slibuje „zvýšení propojenosti městských parků, které umožní průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé.“ Projekt je rozdělen do několika etap. V první dojde k úpravě dřevin a terénu. V druhé etapě se obnoví cesty a naučná stezka a dojde k propojení budoucího parkovacího domu pod Technickou univerzitou se ZOO Liberec. „Projekt vznikal ve spolupráci se ZOO Liberec, kdy hlavní trasu směrem k zoologické zahradě osadíme panely naučné stezky k posílení zájmu návštěvníků o přírodu,“ popsala plány náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová. 

Arboristické a asanační práce v lesoparku provádí společnost Zelená zahrada Liberec. „Arboristi udělali první fázi, kdy ošetřili stromy v parku. Souviselo s tím i kácení poškozených stromů, převážně šlo o smrky, které by mohly na podmáčené půdě za silného větru spadnout. Nesmí sem těžká technika, navíc je to podmáčené, takže pokácené stromy stahoval kůň,“ popsala práce Michaela Niedobová ze Zelené zahrady. Kromě nové cesty vzniknou v místě také tůně. „Cílem je obnovit tůně v původní cestě vody. My v současné době dáváme do podrostu nové mladé stromky a keře. Místní obyvatelé tomu tady říkají džungle, ale jsou tu velice krásné a hodnotné stromy – duby, buky, jilmy, které tím, že celá oblast byla zarostlá, nikdo neviděl,“ dodala Niedobová, jejíž firma má nasmlouvanou několikaletou údržbu lesoparku.  

Rekonstrukce ikonické budovy v centru města.
Bez lešení a nová okna. Rekonstrukce ikonické budovy v centru města pokračuje

Lesoparkem protéká Jizerský potok, jehož tok a niva umocňují ekologický a estetický význam oblasti. Z významných rostlinných druhů se zde vyskytuje kokořík přeslenitý, věsenka nachová, kapraď rozložená nebo bika chlupatá. Podle odborníků plocha představuje určitý mezistupeň mezi lesy Jizerských hor a městskými parky v nedalekých Lidových sadech.