„Byli bychom rádi, kdyby se nám lidé, kteří mají zájem o to, aby se stali novými poradci v našem projektu, přihlásili co nejdříve, nejlépe do konce září. V prosinci začneme s jejich školením, které by mělo trvat do března příštího roku. Potom se tito vyškolení poradci budou individuálně věnovat klientům, kteří budou chtít pomoci s orientací na trhu práce,“ vysvětlila za společnost EuroProfis projektová manažerka Lenka Růžičková.

Poradenství budou moci využít dlouhodobě nezaměstnané ženy či ženy, ohrožené nezaměstnaností, dále rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené, osoby pečující o závislou osobu, ženy a muži s malými dětmi, ženy v předdůchodovém věku, se základním vzděláním nebo s nízkou úrovní kvalifikace, a také ženy, začínající s podnikáním a rodiče samoživitelé.

Projekt je dotován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost spolupracuje při přípravě projektu s občanskými poradnami v jednotlivých regionech. První dvě zájemkyně o proškolení pro post poradce v tomto projektu se přihlásily už i z občanských poraden z Liberecka.

„Síť občanských poraden pomáhá všem lidem bez rozdílu, kteří pomoc potřebují. Pro nás znamená projekt, nazvaný Sladit rodinu a práci dá práci, jakousi nástavbu a pro naše poradce další specializaci. Dělali jsme si i na Liberecku předem průzkum, takže víme, že zde budou mít lidé o tento druh poradenství zájem,“ řekl za Asociaci občanských poraden Přemysl Houda.

Poradenství bude určeno všem, kteří byli delší dobu mimo pracovní trh a potřebují se na cestě k novému pracovnímu uplatnění systematičtěji zorientovat ve své aktuální situaci a v možnostech na trhu práce. Současně se bude poradenství soustředit na problémy slaďování rodinného a profesního života i na otázky genderové diskriminace.

„Zvláštností projektu bude to, že poradce bude za každým klientem chodit individuálně, i třeba domů k maminkám na mateřské, když třeba nebudou moci nechat děti bez dozoru. Naši klienti budou moci vedle 9 hodin, strávených s poradcem, také zvyšovat svou kvalifikaci některým ze vzdělávacích kurzů. Kurzy budou moci absolvovat zdarma, jeden bude projektový management a druhý je vyškolí v základu práce na počítači,“ dodala Lenka Růžičková.