Prodané pozemky jsou v okrajové části města a tvoří součást oploceného provozního areálu společnosti, která je od státu koupila. Největší z pozemků je částečně zpevněn asfaltovým povrchem a částečně ho tvoří travnatá plocha s trvalými náletovými dřevinami. Na pozemku stojí stavba vrátnice.

Další pozemek je zcela zastavěn přízemním skladovým objektem, který vlastní výše zmíněná společnost. Na dvou menších pozemcích se nachází čistička odpadních vod a manipulační plocha před čističkou. Společnost dosud tyto pozemky užívala na základě smlouvy o nájmu.

Prodejem těchto pozemků došlo ke sjednocení vlastnictví staveb a pozemků v provozním areálu. Do vlastnictví ÚZSVM připadly pozemky v době, kdy skončila činnost okresních úřadů.

Ilustrační foto.
Kruhový objezd v Kunraticích už je průjezdný. Zlepšila se zde bezpečnost