„Smyslem je prohloubit naši obecnou zákonnou povinnost spolupracovat se záchrannou službou. V praxi to znamená, že strážník absolvuje celkem 55 hodin s posádkou sanitky, kdy s nimi vyráží na výjezdy a pod odborným dohledem si zkouší první pomoc přímo v terénu,“ vysvětlila Daniela Bušková, tisková mluvčí Městské policie Liberec.

Jako příklad, kdy může strážník záchranářům pomoci nebo ulehčit práci, uvedla událost, která se stala minulý týden v Rochlici. „Postarší paní volala na záchranku s tím, že její nemohoucí manžel upadl na zem a že jej nemůže zvednout,“ popsala tisková mluvčí.

Záchranka pak kontaktovala městskou policii, která do bytu vyslala jednoho ze svých strážníků. „Ten na místo dorazil, zhodnotil, že muž skutečně pouze upadl, že mu nic není a pomohl jej uložit zpět do postele,“ doplnila Bušková s tím, že toto může být jedna forma pomoci. Strážník po stážích by měl být schopen rozpoznat, zda člověk potřebuje lékařskou pomoc, či nikoliv.

Kromě toho vysvětlila, že strážník jezdící v sanitě může působit i preventivně například na problémové spoluobčany. Zkušenosti si však obě strany mohou předávat vzájemně. Jak vysvětlila Lenka Moravcová, tisková mluvčí ZZS LK, jejich operátorky se například seznámily s prací operačního střediska městské policie.

„Navíc policisté často jako první poskytují v terénu neodkladnou první pomoc. Kurzy neodkladné první pomoci jim pomohly správně poskytovat první pomoc a stát se tak nedílnou součástí záchranného řetězce. Získané vědomosti a dovednosti si upevňují svojí účastí ve všech výjezdech posádek VS Liberec, kde se setkávají s akutními stavy, které každodenně řeší naše posádky, jako například úrazy, dopravní nehody, interní onemocnění, bezvědomí a podobně,“ zhodnotila přínos projektu Lenka Moravcová.