Na čtvrtek 10. března připadá Světový den ledvin, ke kterému se připojuje i Oddělení nefrologie a dialýzy Krajské nemocnice v Liberci. V tento den budou všichni, kteří o to mají zájem, vyšetřeni zdarma se provede jednoduché vyšetření moči, zájemcům bude změřen krevní tlak, vyšetří se hladina krevního cukru. Funkce ledvin je totiž během života ohrožena řadou faktorů, z nichž některé dovedeme ovlivnit zcela, jiné zčásti a některé vůbec ne. Některé civilizační choroby, jako vysoký krevní tlak, cukrovka, ateroskleróza však dovedou ledviny vážně poškodit, dokonce v krajním případě zcela zničit. V takovém případě je pacient doživotně odkázaný na dialýzu nebo musí podstoupit transplantaci ledviny. Aby bylo možno v co největší míře takovým případům předejít, připomínají nefrologové každý rok, že je třeba o ledviny dbát. Vzhledem k tomu, že choroby ledvin až na výjimky nebolí, je také třeba podstoupit pravidelné preventivní prohlídky. Pokud se onemocnění ledvin zachytí včas, je možná jeho léčba a selhání ledvin lze často odvrátit.

Pane primáři, jaký je podíl onemocnění ledvin tzv. genetických a těch získaných například nesprávnou životosprávou?

Významné procento pacientů, které máme na našem oddělení, má nějakou formu dědičné choroby. Největší procenta pacientů, které máme, ale ani nemá primárně onemocnění ledvin, ale mají nějaké jiné onemocnění, které jim ledviny poškozuje. Jsou to například diabetici, hypertonici s vysokým tlakem, kteří jsou zároveň nejčastější klienti dialýzy, pokud mluvíme o selhání ledvin.

Když mluvíte o onemocnění, znamená to, že je nějakým způsobem narušena normální funkce ledvin.

Ano, my to hodnotíme podle určité hladiny, která klesá a pokud klesne příliš, je ten stav už neslučitelný se životem a je potřeba těm lidem pomoci. To znamená, že buďto chodí na dialýzu nebo na peritoneální dialýzu doživotně nebo do doby, než se najde nějaká vhodná ledvina na transplantaci.

Provádíte na vašem oddělení v Liberci transplantace ledvin?

Ne, my tady na oddělení pacienty vyšetříme a oni jsou pak zařazeni na čekací listinu. Když pak přijde výzva z transplantačního centra, tak pacienta zkontrolujeme, jestli nemá aktuálně nějakou zdravotní komplikaci, která by znemožňovala operaci jako takovou a pak ho pošleme do transplantačního centra. V našem případě je to pražský IKEM. Tam se provede operace a oni nám pak pacienta po dvou týdnech pošlou zpátky na ambulantní ošetření.

Lze říci, jak dlouho musí pacient čekat na vhodného dárce?

Počet pacientů, kteří čekají na novou ledvinu, je poměrně velký. Transplantace ledvin je jedna z nejčastějších transplantací, které se provádějí v transplantačních centrech. Ty dělají převážně transplantace ledvin a některá také například transplantace srdce nebo jiných orgánů. Říká se, že průměrná čekací doba je zhruba 400 dnů. Je to ale individuální, někdo má to štěstí, že se dočká ledviny za šest týdnů a někdo jiný může čekat 2 roky. Je to ovlivněno mnoha faktory, záleží třeba jestli má dost protilátek, jakou má krevní skupinu atd. V dnešní době se jeví jako nejvíce výhodné, a my se snažíme to co nejvíce uplatnit, transplantace od žijícího dárce. To znamená, že se najde nějaký ochotný dárce, který je schopen darovat ledvinu buď konkrétní osobě, což je nejčastější případ nebo jsou dárci, kteří jsou schopni a ochotni darovat ledvinu komukoli.

Jak je ovlivněn život dárců po transplantaci, kteří se rozhodnou věnovat ledvinu za života?

Musí se samozřejmě vybrat takový dárce, který je zdravý. Je prokazatelné, že lze žít neomezeně i s jednou ledvinou. Dokonce se vysledovalo, že dárci mají dokonce delší dobu dožití než ti, kteří ledvinu nedarují. Je to způsobeno tím, že dárci jsou pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Chodí každý rok na prohlídky, což většina lidí nedělá. Pokud se tak nějaký problém vyskytne, je veliká šance, že se na to přijde včas. Nakonec tak z dárcovství lidé trochu profitují, i když je ta samotná transplantace takový zvláštní výkon, kdy pacient neodejde z nemocnice zdravější, ale bez jednoho orgánu.

Jsou ledviny jediným orgánem, který lze darovat za života?

Z praktického hlediska ano, ale jsou i experimentální operace, kdy lze odebrat kousek jater nebo třeba plicní laloky. Většinou k tomu dochází v rámci rodin, ale dá se říci, že u nás jsou takovéto úkony stále málo obvyklé. Transplantace jaterního štěpu z rodiče na dítě se v Čechách ale už provedla.

Bavili jsme se o genetických onemocněních, jaké jsou ale elementy související se špatnou životosprávou, jež mohou zapříčinit onemocnění ledvin?

U ledvin se ukazuje, jak velký význam má správná životospráva. Má ochranný vliv na zachování funkce ledvin, to znamená, že je důležité znát svůj krevní tlak, krevní cukr, nekouřit, střídmě se stravovat, mít dostatek pohybu, hlídat si váhu, neužívat pokud možno léky, které se užívají na potlačení bolesti. Také neradi vidíme pokud pacienti užívají nějaké čajové směsi nebo byliny neznámé provenience.

8 ZLATÝCH PRAVIDEL PRO ZDRAVÉ LEDVINY

1. Udržujte se v kondici, buďte aktivní

2. Pravidelně si kontrolujte hladinu cukru v krvi

3. Pravidelně si nechte zkontrolovat krevní tlak

4. Jezte zdravě a hlídejte si váhu

5. Dodržujte pitný režim

6. Nekuřte

7. Neužívejte pravidelně volně prodejné léky proti bolesti

8. Choďte na pravidelné zdravotní prohlídky