V dluhové pasti se tento rok potácí město Liberec a poté, co přiškrtilo dotace svým městským společnostem, už nemá kde šetřit. Proto od nového roku chystá vedení radnice dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti.

Jak potvrdil nedávno náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům), město si od tohoto kroku slibuje získat miliony, které v pokladně chybí také kvůli letošním nižším daňovým příjmům.

Pokud záměr odsouhlasí i opozice, mohl by na účet města přitéci až dvojnásobek toho, co vybere radnice letos, což může být až 100 milionů korun. Za rok 2010 vybralo město na dani z nemovitosti 54 milionů korun.

Členové opoziční Změny pro Liberec, která je nejsilnější stranou v městském zastupitelstvu, včera slíbili, že zvednutí daně nejspíš také podpoří.
Své hlasy podmiňují větší průhledností radnice jak při splácení dluhů, tak i při dalším hospodaření města.

„Líbí se nám skandinávský model. Tam lidé platí vyšší daně, dokonce i ochotně, ale za cenu toho, že vědí, jak bude s jejich penězi nakládáno,“ zdůraznil povolební primátor Jan Korytář.

Jeho bývalý ekonomický náměstek Jaromír Baxa z téže strany uvedl, že Změna pro Liberec připravuje novou směrnici pro rozpočtová pravidla. Ta by měla zajistit větší transparentnost při nakládání s městským majetkem.

„Chceme, aby byly na webu města zveřejňovány i údaje, které nám přímo nepřikazuje zákon, například jak město splácí své dluhy, jak se plní amortizační fond, který byl právě založený jako rezerva splátek úvěrů, a jestli z něj vedení města neodčerpává peníze někam jinam,“ nastínil požadavky Změny pro Liberec Jaromír Baxa.

Změna bude v připravované směrnici po vedení města také požadovat zavedení výdajových limitů, které by vymezily stropy výdajů v jednotlivých rozpočtových kapitolách.

Současná koalice se ale větší transparentnosti nebrání. „Čím více, tím lépe,“ potvrdil náměstek Jiří Šolc. „Už když jsme jako koalice nastupovali do vedení města, tvrdili jsme, že chceme zveřejňovat co nejvíc. Určitě to jde, aby například způsob, jakým jsou spláceny závazky Liberce, byl uveřejněný na webu, anebo také plnění amortizačního fondu. Ale očekávám, že asi k tomu bude na zastupitelstvu ostrá diskuse,“ doplnil náměstek Šolc.