Do konce letošního roku by mělo Povodí Labe získat stavební povolení, pak vyhlásí soutěž na dodavatele stavby a očekávaná obnova stoleté přehrady může začít. „Půjde-li vše podle předpokladů, chtěli bychom na podzim 2020 stavbu zahájit,“ potvrdila mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Při této příležitosti bude kompletně opravena pravobřežní zeď vedoucí podél nádrže a cesty pro pěší. V plánu je i úprava protější silnice. Tam by měl vzniknout široký chodník, který by byl bezpečný pro chodce i cyklisty.

„To už je v plánu, s tím se napevno počítá,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Šolc. „Doufám, že projektanti vymyslí nějaké chytré řešení i pro dopravu,“ dodal.

Co dalšího by mělo vylepšit přehradu a její okolí, je podle něj záležitostí nejen peněz, ale i městských architektů. „Mně osobně by se asi nejvíc líbil původní návrh, který počítal s velkým plovoucím molem,“ připomněl původní plány Šolc.

Rekonstrukce přehrady, během níž se ze dna odstraní staré nánosy a kompletně se opraví i hráz, by měla podle plánů trvat dva roky, tedy do roku 2022. Během prací bude přehrada bez vody. Pro stotisícové město tak ke koupání zbudou dvě malá koupaliště – na Vápence a ve Vratislavicích a městský bazén, jehož rekonstrukce se odsunula.

Nabízí se tak otázka, zda nevyužít tuto příležitost ke zvelebení toho, co město má a co leží ladem. Proč by se nemohl zrevitalizovat například takzvaný textilanský rybník?

„Nemyslím si, že by tam mělo vzniknout zrovna koupaliště, ale ten veřejný prostor tam můžeme upravit,“ uvedl k myšlence náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Problém vidí mimo jiné v tom, že pozemek pod vodní hladinou patří Povodí Labe. Město tedy nemůže rybník vyčistit ani s ním jinak nakládat. „Nejprve by se to muselo nějak majetkoprávně ošetřit,“ potvrdila Hana Bendová z Povodí Labe.

Projekty podobného rozsahu podle ní nejsou ovšem běžnou záležitostí a z časového hlediska tedy není ani reálné, že by se rybník vyčistil a zprovoznil jako případná rekreační plocha do doby, než bude přehrada vypuštěna.

Že má tato zanedbaná vodní plocha nevyužitý potenciál a hyzdí střed města spolu s kritizovanou „stepí“ po zbourané Textilaně, si myslí nejen ti, co do města přijíždějí, ale i lidé ze sídliště Broumovská. Podle nich je to zanedbaná louže s několika kachnami, zanedbaným rákosím a pneumatikami.

„Je velká škoda, že je rybník zanedbaný. Mohlo by to být pěkné místo, kdyby se to tady upravilo. Přitom by to stačilo vyčistit a přidat lavičky. Žije tu spousta starých lidí, kteří by sem rádi chodili posedět,“ myslí si jedna z oslovených, Barbora Tichá.

A to už by podle náměstka Šolce být takový problém být nemusel. Město chce totiž v příštím roce vyčlenit zhruba pět milionů korun na takzvaný participativní rozpočet, v rámci kterého navrhne několik menších lokalit pro případnou úpravu. Okolí textilanského rybníku by mohlo být právě jednou z nich. „Lidé by pak mohli hlasovat, co tam chtějí a bude-li dostatečný zájem, dá se to udělat,“ uvedl Šolc.

Podle něj by to nemuselo být ani příliš nákladné. „Problém spíš bude to udržet. Ve městě máme několik čet, které nestačí po některých spoluobčanech uklízet vysypané odpadky nebo rozkopané koše. Někteří lidé jsou neuvěřitelná čuňata, mám-li to říct takhle natvrdo do novin,“ uzavřel.