Zastupitelé Liberce považují požadovaný postup hejtmana Libereckého kraje Martina Půty za nezákonný nátlak v souvislosti s plánovanou přístavbou krajského gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Podle odboru územního plánování města je způsob navrženého rozšíření gymnázia v rozporu s územním plánem. Hejtman Půta reagoval dopisem zastupitelům, ve kterém je vyzval k řešení umožňující zahájení stavby ještě letos. Radnice považuje za zákonný postup změnu územního plánu, na které již pracuje.

Náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert navrhl uvést v usnesení pro hejtmana Libereckého kraje, aby zanechal protiprávního jednání. Jednáním jakým se snažil záležitost s dokončením přístavby Gymnázia F. X. Šaldy se podle zastupitelů dopustil porušení zákona o obcích.

„Hejtman nebyl schopen podat žádné závazné stanovisko ve věci gymnázia, aby se mohl odvolat a ukázat, jak jeho úředníci umí obrátit závazné stanovisko orgánů územního plánování. Vyzývat statutární město k porušování zákona je podle mě nehoráznost,“ uvedl Lenert.

Zastupitelé města, kteří se při zasedání k záležitosti vyjádřili poukazovali na to, že hejtman tlačí na nezávislý výkon úředníků a že zastupitelé města jsou si vědomi problému nedostatku volných míst na gymnáziích v Liberci a podporují kroky, které situaci změní.

„Liberec je druhý nejhorší okres v počtu míst na gymnáziích vůči počtu žáků. To ovlivňuje stovky dětí, které nemají možnost studovat, co by chtěly, a mají horší šance dostat se na vysokou školu. Navrhuji doplnit výzvu, aby místo nesmyslných dopisů hejtman začal skutečně pracovat na restrukturalizaci a vytvořil více tříd gymnaziálního typu,“ uvedl zastupitel města Jindřich Felcman.

Zastupitel města Jaromír Baxa upozornil, že situace v Liberci ohledně možnosti studia na gymnáziu je ve výrazném nepoměru oproti hlavnímu městu. „V Praze je možné se dostat na gymnázium se skóre něco přes 70 bodů, zatímco v Liberci se nedostávalo ani s 83 nebo 85 body. Tento nepoměr je alarmující. Místa na gymnáziích potřebujeme a budeme je potřebovat i dál,“ uvedl Baxa.

Adam Lenert zdůraznil, že odbor územního plánování pracuje s extrémním vytížením na změně územního plánu, aby byla co nejdříve hotová. „23. července bude veřejné projednání o té změně a pokud nebudou žádné námitky, připomínky, tak bude vydána během měsíce září. Není pravda, že to bude trvat půl roku až rok, jak tvrdí hejtman. Kdo způsobil, že ten dům nestojí, je liknavost pana projektanta, který věděl od září, že je v rozporu s územním plánem, a přesto to nerespektoval,“ uvedl Lenert.

Závěrem jednání o věci "Odpověď na písemnost směřovanou Zastupitelstvu města - Dopis hejtmana - stavba pavilonu Gymnázia F. X. Šaldy" zastupitelé města odhlasovali usnesení ve kterém odmítají vytváření nezákonného nátlaku na nezávislý výkon státní správy, s tím, že ctí systém veřejné správy, kde je oddělen výkon samosprávy od státní správy. "Je naprosto nepředstavitelné, abychom se v pozici zastupitelů pokoušeli ovlivňovat nezávislou práci úředníků v režimu státní správy," dodali zastupitelé.

Mohlo by vás zajímat: Dopravu na průtahu v Liberci zkomplikují velké opravy tunelu, možná už letos

Liberecký tunel čeká čištění. | Video: Jiří Louda