„Navštívil nás, aby se seznámil s posláním a úlohou vojenských chemiků. Doprovázel ho náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela a náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková," uvedla mluvčí libereckých vojáků, Vlastimila Cyprisová.

Významné hosty pak podle ní přivítal velitel pluku Radek Černý. Svěřil se, že si velice váží výborné spolupráce vojenského útvaru s městem. „Rád bych v takové spolupráci i nadále pokračoval," řekl.

Primátor Batthyány se seznámil nejen s úkoly chemické jednotky, ale také si vyslechl, jakých různých zahraničních misí se liberečtí vojáci zúčastnili. Ti mu zároveň představili nejen materiál, který při své činnosti ve velké míře využívají, ale také svou nejmodernější techniku, kterou disponují.

„Jednalo se 
o lehké obrněné vozidlo pro radiační, chemický a biologický průzkum S-LOV CBRN a malý dekontaminační automobil MDA," upřesnila mluvčí.

Náčelník štábu Karel Navrátil hostům připomněl, že historie chemických jednotek v liberecké posádce sahá do padesátého roku minulého století. Tehdy podle Cyprisové vznikl 105. plamenometný prapor.

Spokojenost

Mluvčí libereckých chemiků uvedla, že primátor Batthyány je s vojenskou jednotkou spokojený. „Ocenil bohaté zkušenosti a široké spektrum činností při plnění odborných úkol a to nejen ve prospěch armády, ale i civilního obyvatelstva," dodala. Závěrem návštěvy popřál přimátor hodně úspěchů a pokud možno žádný ostrý zásah.