„Jedná se o mezinárodní kampaň, ve které řada organizací i dobrovolníků organizuje úklid chráněných území, parků, okolí cest, břehů řek i potoků, likviduje nepovolené skládky a aktivně se staví proti ničení a znečisťování přírody," vysvětlila Květa Morávková, Český svaz ochránců přírody Armillaria Liberec.

V krajském městě mohou dobrovolníci pomoci s úklidem přírody hned na několika místech.

„První akce je naplánována na pátek 24. října v lesíku u libereckého letiště, zvaném Opičák, a to od 15 hodin. Další pak na čtvrtek 30. října ve 14 hodin na naučné stezce Vesecké údolí, třetí proběhne v úterý 11. listopadu od 14 hodin v lesíku na Ruprechtickém cvičáku," informovala Morávková.

Účelem akcí ale není pouze odstranění nepořádku z prostředí kolem nás, ale i snaha vést nenásilnou formou lidi, především pak děti, k tomu, že znečisťování přírody či její ničení není normální. V celé republice se při podobných činnostech ročně z přírody odveze několik stovek tun odpadků. Armillaria poskytuje zúčastněným pytle na sbírané odpadky a ochranné rukavice a zajišťuje odvoz nasbíraných odpadků k likvidaci.