Prostor využívají řidiči už řadu let, nešlo ale o žádnou oficiální parkovací zónu. „My jsme sem chodili se školou ještě cvičit, pak postavili nové hřiště pod kasárnami, takže tohle obsadili řidiči. Ale je to tam samá díra na díře, takže osobně ho nevyužívám," řekla Deníku Petra Koutecká, která bydlí poblíž.

Plochu připomínající tankodrom ale radnice vylepšila. Bahnitá vrstva se odstranila a povrch se dosypal tzv. „broušenkou", což je směs zaválcovaného drceného kameniva a recyklovaného asfaltového betonu. „Bude tam platit zelený tarif, tedy 20 Kč za celodenní parkování," řekl vedoucí správy majetku města David Novotný.

PARKOVÁNÍ VYNÁŠÍ

Příjem z parkovacího systému za loňský rok činí 19 091 481 Kč. Největší částka je z parkovacích automatů, kam lidé naházeli skoro 16 a půl milionu. Tržby za rezidentské karty byl skoro dva miliony. Stanoviště taxíků vynesla městu 380 000 a přes 361 000 se vybralo přes univerzální platební portál www.parking.liberec.cz

„Trochu nás to překvapilo, protože jsme výši výběru oproti roku 2015 překročili, a to i přes to, že jsme měli spoustu parkovacích míst s omezeným provozem nebo byly z různých důvodů úplně mimo. Hodně míst také blokovali filmaři, i když od nich jsme nějaký pronájem měli, i když ne v té výši, která by byla standardní při normálním výběru," řekl Kysela. Za zábor parkovacích míst zaplatili filmaři na kompenzacích 41 570 Kč.

DALŠÍ NOVINKY

Parkovací automaty budou tento rok přecházet do majetku města, dosud je provozovaly Technické služby. „Co se týká jejich výměny, tak zatím se budou využívat stávající automaty, ale plánujeme výběrové řízení na nové, protože tyhle už jsou dost za zenitem, co se týká jak technologie, tak životnosti," řekl primátor Tibor Batthyány. Město rovněž vloni nainstalovalo do centra monitorovací čidla, která ukazují aktuální obsazenost parkovišť. Údaje potvrzují další záměr radnice, což je střídavé parkování.

„Chceme se domluvit s rezidenty, kteří mají předplacená vytipovaná parkovací stání, zda by se mohla v určité hodiny využívat pro standardní zóny parkování. Když rezident odjede ráno do práce a vrací se až odpoledne, může dopoledne na jeho místě stát někdo jiný," dodal Kysela.