„Lávky ze dřeva a ze železa jsou určené jen pro pěší a jednostopá vozidla,“ řekl starosta Michael Canov. Každý ze zvedacích mostů přišel na zhruba 2 miliony korun s tím, že 90 procent z této sumy zaplatilo město ze státní dotace. Zbytek dala radnice jak ze své pokladny, tak i z finančních darů, které městu posílali občané i firmy po loňské katastrofě.

„Peníze jsme si šetřili právě na škody po povodních,“ podtrhl Canov. Jak doplnil, v Chrastavě se nyní dokončuje dalších pět mostů, z toho jsou tři už hotové. Město současně vyspravuje několik ulic. „Potřebovali bychom, aby kraj opravil své silnice,“ doplnil starosta. Tisíciletá voda napáchala vloni v Chrastavě škody za 180 milionů korun.