„Ocenění z rukou pana prezidenta mě velmi těší. Společenská ocenění a vyznamenání jsou však sekundární záležitostí, více si vážím toho, že výsledky našeho vědeckého bádání našly uplatnění v praxi,“ komentoval státní ocenění Oldřich Jirsák, který považuje za poněkud nespravedlivé, že vyznamenání dostal jen on.

„Jeden člověk ve výzkumu nic nezmůže. Vyznamenání proto chápu jako uznání celého vědeckému týmu a jsem rád, že je tento úspěch spojován se jménem Technické univerzity v Liberci. Ta je dnes veřejností vnímána jako škola, kde je vědecká práce na vysoké úrovni,“ dodal Jirsák. Vědecký tým z Technické univerzity jako první na světě vyvinul stroj na průmyslovou výrobu nanovláken.

Jirsáka na vyznamenání navrhla samotná univerzita. Po Karlu Hubáčkovi, který je spoluzakladatelem liberecké fakulty architektury, je Jirsák druhou osobností spojenou s TUL vyznamenanou státem.