Rada kraje schválila smlouvy, jejichž prostřednictvím kraj městu daruje Dům seniorů na Františkově a Domov pro seniory ve Vratislavicích a zároveň od města bezúplatně převezme botanickou a zoologickou zahradu. Vše ještě musí projít krajským zastupitelstvem.