Nová koalice se po neshodách s opozicí o počtu a odborném složení komisí rozhodla tyto orgány otevřít veřejnosti. Lidé se tak do pátku 27. února mohou hlásit do celkem osmi komisí.

Opozice, která s novou koncepcí pojetí komisí nesouhlasila, už pomalu vychládá. Vody teď ale zčeřil požadavek Starostů na zřízení výborů. Zatímco komise jsou poradním orgánem radních, výbory mají sloužit zastupitelům. Ze zákona jsou přitom povinné pouze dva – kontrolní a finanční výbor. Starostové teď ale volají po dalších.

V čem je problém?

„Jde o to, že zastupitelé nemají možnost projednat předkládané návrhy ve výborech. Po prostudování materiálů, které jdou do zastupitelstva, tak mají často nejasnosti, pochybnosti o správnosti podkladů či alternativní návrhy. To vše ale mohou řešit až přímo na zasedání zastupitelstva, což jeho jednání zbytečně zdržuje a přináší do něj napětí a spory," říká za Starosty Michal Hron. Uskupení proto navrhuje zřídit pro lepší práci zastupitelů následující výbory: sportovní, pro sociální věci a zdravotnictví, pro kulturu a cestovní ruch a pro dopravu a veřejný pořádek. „Domníváme se, že zřízením výborů by se dopředu odstranila řada problematických věcí a zároveň by jejich zřízení odblokovalo zbytečný konflikt s koalicí ve věci komisí města," doplňuje Hron.

Komise postačí, míní radnice, jenže koalice je jiného názoru. „Dopis o výborech jsme obdrželi, předneseme to na příštím zastupitelstvu, to ať se vyjádří, ale moc nadějí Starostům, že to bude mít nějaký úspěch, nedávám," říká primátor Tibor Batthyány.

„Je trochu zvláštní, že s tím Starostové přicházejí až teď a ne, když nové zastupitelstvo vznikalo. Navíc si myslím, že činnost těch výborů by se poněkud tloukla s činností komisí, do kterých teď zveme i veřejnost," dodává k tomu ekonomický náměstek primátora Jan Korytář.

Starostové se ale nechtějí nechat odbýt. „Kde jinde už by se zastupitelé měli detailně zabývat problémy a návrhy, když ne ve výborech. Na zastupitelstvu už je pozdě, to je konečná a většinou vypjatá a často zbytečná diskuze. Výbory jsou přitom k zevrubné 
a věcné diskusi jako stvořené a zákonem o obcích podporované," namítá Michal Hron.

Starostové žádají i vytvoření grémií, kde by každý náměstek projednával se zástupci opozice chystané projekty nebo aktuální problémy. Na to Rada ještě nereagovala.