Vše si vyžádá nákladná přestavba hlavního terminálu městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici. Ta bude stát bezmála 58 milionů korun a DPML si od ní slibuje především usnadnění provozu tramvají během Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se v Liberci uskuteční za rok.

„Po přestavbě se tramvaje budou moci otočit přímo v centru. Směrem k Ještědu tak budou vyjíždět v kratších intervalech a pro zajištění dopravní obsluhy jich nebude potřeba tolik,“ řekl Deníku ředitel DPML Jiří Veselka.

Přestavba terminálu ve Fügnerově ulici se navíc podle Veselky stane nultou etapou plánované výstavby nové tramvajové trati do Rochlice. „Nové křižování bude provedeno tak, aby plynule navázalo na předpokládanou trasu chystané tratě,“ vysvětlil Jiří Veselka.

Práce na přestavbě hlavního terminálu ve Fügnerově ulici se uskuteční celkem ve dvou etapách. První uzavírky komunikací začnou 9. června. Začátek první velké výluky je naplánován na 14. června. Dotkne se linek číslo 5 a 11 v úseku Fügnerova – Vratislavice a skončí až 31. srpna. „Po celou dobu výluky bude zajištěna náhradní autobusová doprava dle vyhlášených výlukových jízdních řádů. Po dobu výluky nebude oběma linkami obsluhován ani úsek Fügnerova – Viadukt,“ doplnila tisková mluvčí DPML Jana Eichlerová.

Samotné uzavření hlavního terminálu se uskuteční 16. června. Od tohoto dne bude hlavní terminál oplocen a uzavřen jako staveniště. Náhradní autobusové zastávky najdou cestující v ulici Lipová a na třídě Dr. Milady Horákové. „Po dobu přestavby nebude přerušen provoz předprodeje MHD a do jeho prostor bude dočasně přemístěno také informační středisko a přepravní kontrola. Lidé budou moci procházet značenými koridory. Uzavřený však zůstane po dobu přestavby novinový stánek a veřejné záchodky. Od 31. července se autobusové zastávky vrátí zpět na terminál MHD. Jejich nové rozmístění zveřejníme 21. července,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Druhou etapu přestavby zahájí dopravní podnik 31. července a vyžádá si uzavření výjezdu z terminálu na třídu Dr. Milady Horákové. V součinnosti se stavbou Obchodního centra Forum proto budou částečně změněny trasy linek některých autobusů a dočasně bude zrušena tramvajová zastávka Soukenné náměstí.

Celé martýrium přestavby hlavního terminálu městské hromadné dopravy skončí 31. srpna. Stavebníci by měli definitivně opustit jeho prostory, kvůli pracím na kolejové smyčce, do konce září.

Přesun zastávek